Výpadky provozu

Z HelpDesk
Verze z 21. 8. 2023, 16:49, kterou vytvořil Svamberg (diskuse | příspěvky) (pridani datum)

Seznam všech oznámeních o výpadcích provozu v chronologickém uspořádání. Pozor, tato stránka zobrazuje všechny oznámení, proto nemusí být starší texty platné.

Alfabetické uspořádání výpadků.


Každou středu od 21:00 do 23:00 probíhá pravidelná profylaxe (údržba informačního systému).