E-mail

Z HelpDesk

V rámci svého uživatelského konta získává každý zaměstnanec a student svojí poštovní schránku na univerzitním poštovním serveru.

Přístup k ní je umožněn standardními protokoly, proto si můžete zvolit libovolného poštovního klienta, jaký vám vyhovuje. Nejčastěji používanými klienty jsou Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook a aplikace poštovních klientů v prostředí Android a Apple. Se svojí poštou můžete pracovat také z webového prohlížeče na adrese https://webmail.zcu.cz/

Práce s univerzitní poštou je součástí pracovního vztahu. Uživatelé mají povinnost univerzitní poštu sledovat, protože jejím prostřednictvím je univerzita informuje o důležitých věcech. Doručením zprávy do uživatelovy univerzitní schránky je uživatel považován za informovaného.


Adresy

E-mailové adresy zaměstnanců jsou tvořeny jejich uživatelským jménem a doménou, která má tvar fakulta.zcu.cz nebo katedra.zcu.cz (např. zajicek@fel.zcu.cz nebo krecek@kma.zcu.cz). Zaměstnancům rektorátu je přidělena doména rek.zcu.cz. Adresy studentů jsou tvořeny jejich uživatelským jménem a doménou v podobě students.zcu.cz (např. sova@students.zcu.cz).

E-mailové adresy uživatelů lze najít na stránkách http://phone.zcu.cz/

Velikost přenášené zprávy

Maximální velikost zprávy doručované univerzitním systémem je 25 MB.

Automatické mazání starých zpráv ve složkách Koš a Spam

Zprávy uložené ve složkách "Koš" (Trash) a "Nevyžádaná pošta" (Spam, Junk) jsou automaticky mazány po 90 dnech.

Kontrola proti spamu a virům

Zprávy procházející univerzitním poštovním serverem prochází kontrolou proti spamu a virům. Podle zvyklostí jsou z preventivních důvodů odmítány zprávy se spustitelnými soubory v příloze.

Zprávy rozpoznané jako spam jsou automaticky ukládány do příjemcovy složky "Nevyžádaná pošta" (Spam, Junk).

Přeposílání zpráv, automatická odpověď v nepřítomnosti, automatické třídění zpráv

Nastavení se provádí v prostředí https://webmail.zcu.cz. Postupy najdete v jeho Nápovědě.

Přeposílání zpráv

Na univerzitním poštovním serveru si můžete nastavit i přeposílání zpráv nebo jejich kopií na jiné externí adresy, ale nedoporučujeme to. Používání univerzitního serveru vám přináší řadu výhod.

Přeposíláním na sebe přebíráte odpovědnost za všechny komplikace, které tím mohou vzniknout. Některé přeposílané zprávy (např. od zahraničních partnerů v rámci Erasmu) freemaily odmítají převzít a doručit. Navíc se připravíte o technickou podporu ze strany univerzity. Na freemailech se pomoci nedočkáte.

Pro přeposílání zpráv nemáte žádný významný důvod - poštovní klienti a aplikace umí pracovat s několika různými poštovními účty najednou, takže se svojí univerzitní i se soukromou poštovní schránkou můžete pracovat ve stejné aplikaci (např. v mobilním telefonu) souběžně. Svojí univerzitní poštu tedy nemusíte kontrolovat každý den přihlášením do webmail.zcu.cz a můžete ji mít dostupnou stejně, jako tu freemailovou.

Nenastavujte si přeposílání zpráv do prostředí gapps.zcu.cz ani office365.zcu.cz . Obě tyto poštovní služby jsou externí a jsou provozovány bez kontroly ZČU.

Velikost přiděleného prostoru

Diskový prostor je uživatelům navyšován automaticky každý den podle zaplnění tak, aby zaměstnanec měl k dispozici nejméně 1 GB volného místa a student nejméně 500 MB volného místa. Přidělená disková kvóta se vztahuje na všechny zprávy a složky dohromady. Velikost přidělené kvóty a její zaplnění je zobrazeno v prostředí webmail.zcu.cz, může ji zobrazovat i váš poštovní klient (např. Thunderbird).

Webmail

Je dostupný na adrese https://webmail.zcu.cz/ Nápovědu v něm najdete pod ikonou "?"

Nastavení poštovních klientů

V nastavení klienta zadejte tyto parametry:

Server příchozí pošty: imap.zcu.cz

  • protokol: IMAP
  • port: 993
  • zabezpečené spojení: SSL/TLS
  • způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos


Server odchozí pošty: smtp.zcu.cz

  • protokol: SMTP
  • port: 465
  • zabezpečené spojení: SSL/TLS
  • způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos

Přihlašovací jméno a heslo odpovídá vašim univerzitním ověřovacím údajům.

Nastavení Mozilla Thunderbird

Nastavení MS Outlook

Nastavení klienta na mobilním telefonu

 

Pošta Microsoft Office 365

Na ZČU je provozován i systém office365.zcu.cz. Je to externí služba, nad kterou nemáme kontrolu. Nenastavujte si do ní přeposílání zpráv.

Pošta Google Apps

Na ZČU je provozován i systém gapps.zcu.cz. Je to externí služba, nad kterou nemáme kontrolu. Nenastavujte si do ní přeposílání zpráv.