Profylaxe

Z HelpDesk

Pravidelná údržba infrastruktury IT prostředí ZČU se řídí platnou vyhláškou rektora:

Termíny udržovacích prací na IT systémech

Tímto rozhodnutím stanovuji termíny nezbytných údržbových prací na IT systémech Západočeské univerzity v Plzni dle kategorií těchto prací takto:

1. Kategorie: Průběžné údržbové práce

Vyhrazený termín: každá středa od 21 do maximálně 23 hodin.

2. Kategorie: Údržbové práce v blocích

Vyhrazený termín: v době od 20 do 5 hodin (maximálně 2 bloky za měsíc).

Konkrétní termín údržbových prací zveřejňuje vedoucí Střediska uživatelské podpory na odkazu http://helpdesk.zcu.cz/ a tuto informaci zároveň zasílá prostřednictvím konference kontakt@list.zcu.cz zástupcům pro IT jednotlivých pracovišť ZČU uvedeným v aplikaci Telefonní seznam. Termín je zveřejněn nejméně 3 pracovní dny předem.

3. Kategorie: Odstávka IS

Termín je zveřejněn pro každý rok formou pokynu ředitele CIV.

Termíny profylaxí na rok 2024

  • 22. března od 18:00 hod. – 25. března 2024 do 6:00 hod.
  • 13. srpna od 6:00 hod. – 19. srpna 2024 do 6:00 hod.
  • 18. října od 18:00 hod. – 21. října 2024 do 6:00 hod.

Termíny profylaxí na rok 2025

  • 14. března od 18:00 hod. – 17. března 2024 do 6:00 hod.
  • 12. srpna od 6:00 hod. – 18. srpna 2024 do 6:00 hod.
  • 17. října od 18:00 hod. – 20. října 2024 do 6:00 hod.