Tiskové služby

Z HelpDesk

Tisk, kopírování a skenování provádí zaměstnanci i studenti v samoobslužném systému Tisk ZČU https://tisk.zcu.cz/.

Platba za vytištěné stránky je hrazena z JIS karty uživatele anebo je zaúčtována pracovišti uživatele. Tisk černobílé stránky A4 stojí 1,50 Kč, barevné 6,00 Kč. Ceny formátu A3 jsou dvojnásobné. Skenování je zdarma.


Tiskárny a kopírky tiskového systému

K dispozici je 50 zařízení rozmístěných v budovách ZČU i na kolejích. Jejich pozice jsou vyznačeny na mapě.

Tisk

Tiskové úlohy pořídíte těmito způsoby:

  • tiskem - tisk provedete z prostředí svého počítače běžným způsobem na centrální síťovou tiskárnu ZČU. Tisk musíte provádět pod stejným uživatelským jménem, které používate v počítačové síti ZČU. Takže např. v systému Windows musíte být buď přihlášeni pod účtem stejného jména, jaké máte v prostředí ZČU anebo ve svém nastavení síťové tiskárny musíte mít své uživatelské jméno zapsané v položce Evidence úloh. Dostupné jen ze sítě ZČU a z VPN.
  • vložením souboru přes web - soubor PDF nebo soubor s obrázkem vložíte pod svým přihlášením na web tisk.zcu.cz . Je to nejjednodušší způsob, při kterém nepotřebujete nic dalšího a přitom můžete určovat podobu tisku. Dostupné odkudkoliv.
  • posláním e-mailu - soubor PDF pošlete na adresu své schránky v tiskovém systému ve formátu login@tisk.zcu.cz , kde login je vaše uživatelské jméno. Systém převede PDF soubory z přílohy na tiskové úlohy. Dostupné odkudkoliv.
  • uložením skenu - na kopírce zapojené do tiskového systému pořídíte sken a jako cíl jeho odeslání vyberete 'Tisk ZČU'. Sken tak bude uložen do PDF souboru do vaší složky Skeny na tiskovém serveru. Odtud ho můžete stáhnout nebo vytisknout.
  • z Androidu - přímý tisk ze zařízení Android provedete prostřednictvím aplikace Mopria Print. Dostupné jen ze sítě ZČU a z VPN.


Každou nově příchozí tiskovou úlohu tiskový server okamžitě zpracuje a vloží ji do osobní schránky uživatele. Zde čeká na vaše příkazy.

Chcete-li úlohu vytisknout, jděte k jakékoliv tiskárně zapojené do systému, na jejím terminálu přiložte svojí identifikační JIS kartu ke žlutému terčíku  JIS, určete způsob úhrady, zvolte  Tisk  a vyberte úlohu, kterou chcete tisknout. Orientaci v seznamu tiskových úloh usnadňují náhledy jejich titulních stránek.

Po provedení tisku úlohy dojde automaticky k jeho zaúčtování.

Terminal.png

Kopírování a skenování

Na terminálu kopírky zapojené do tiskového systému přiložte svojí identifikační JIS kartu, určete způsob úhrady a zvolte  Kopírování. Po odemknutí panelu kopírky můžete kopírovat nebo skenovat.

Zvolíte-li při skenování jako cíl odeslání přednastavenou volbu Tisk ZČU, bude pořízený sken uložen v podobě PDF souboru do vaší složky Skeny. Z ní ho pak můžete stáhnout anebo vytisknout.

Po ukončení práce se odhlaste, nenechávejte kopírku otevřenou pod svojí identitou.

Po ukončení kopírování dojde automaticky k zaúčtování, skenování je zdarma.

Účtování

Před zahájením vlastního tisku nebo kopírování určujete způsob úhrady:

  • pro zaměstnance je to některé z jeho pracovišť anebo jeho JIS karta (např. pro tisky soukromé povahy).
  • pro studenta je to jeho JIS karta, případně i pracoviště, které mu povolilo tisk na svůj účet.

Tisky hrazené pracovištěm jsou účtovány zvolenému pracovišti.

Při úhradě JIS kartou je cena tisku odečtena z jejího kreditu. Před zahájením tisku nebo kopírování proto musíte mít na účtu dostatečný zůstatek. Jeho výši vidíte na terminálu u tiskárny. K dispozici máte podrobné výpisy všech provedených tisků.

Nastavení centrální síťové tiskárny

Pracovní stanice OrionIS i kiosky mají centrální síťovou tiskárnu již nastavenou pod jménem Tisk ZČU.

Na ostatních zařízeních si ji nastavte podle postupů uvedených v Nápovědě tiskového systému.