Aktuality:Vypnutí elektřiny v areálu Bory

Z HelpDesk

Dne 23.7.2019 dojde v čase 6:00 až 9:00 k vypnutí elektřiny v objektech FAV. Dne 24.7.2019 pak dojde v čase 1:00 až 7:00 k vypnutí elektřiny v areálu ZČU na Borech, mimo budovy UC, UM, UN, UR, UT.

Důvodem je provádění nutných revizí na VN v hlavní trafostanici. Práce bude provádět firma ČEZ distribuce, a.s.