Aktuality:Přeložka optiky na Belánce

Z HelpDesk

V polovině ledna 2017 dojde k přeložce optické trasy na Belánce, která je vyvolána výstavbou domu. V překládané trase se nachází i optická vlákna využívaná sítí ZČU WEBnet. Přepojení všech obsazených vláken bude provedeno ve čtvrtek 5.1.2017 mezi 15 a 17 h. Výpadek na každém vlákně nepřekročí 2 minuty.