Aktuality:Update datábaze pasportizace

Z HelpDesk

31.1.2013 bude probíhat update databáze pasportizace. Z toho důvodu nepůjde pracovat s webovou aplikaci ani přes tlustého klienta GTFacility. Update je nutný z důvodu spuštění testovacího provozu helpdesku pasportizace.

Za komplikace se omlouváme.