Aktuality:Velká letní odstávka informačních systémů 2014

Z HelpDesk

Každoroční odstávka informačních systémů ZČU se uskuteční ve dnech 12. – 17. srpna 2014.
Ředitel CIV zajistí, aby i po dobu odstávky byla datová síť používaná pro interní telefony odstavována v pracovní době jen na dobu nezbytně nutnou.