Aktuality:Odstávka informačních systémů březen 2016

Z HelpDesk

O víkendu 19.-20. března proběhne odstávka informačních systémů a služeb ZČU. V první části odstávky půjde o práce na síťové infrastruktuře, což způsobí krátkodobé výpadky síťové konektivity v dotčených lokalitách. V neděli pak budou probíhat práce na služebních serverech, výpadky postihnou především služby webových projektů (hosting webových stránek). Krátkodobě mohou být nedostupné i další služby. Práce budou zahájeny v pátek 18.3. v 19:15 a ukončeny v neděli 20.3. ve večerních hodinách. Za komplikace způsobené nedostupností služeb se omlouváme.

Březnová velká odstávka je letos poprvé, a to z důvodu stále rostoucích požadavků na údržbové práce a upgrade informačních systémů. Dosud používaný model jedné letní odstávky byl už časově nedostatečný a v posledních letech vedl k přílišné kumulaci prací a následnému zřetězení problémů, které někdy přesáhly i vyhrazený časový prostor odstávky.

Dle vyhlášky kvestora 2K/2016 budou v roce 2016 odstávky celkem tři, první tento víkend (18.-21.3.), druhá v obvyklém letním termínu (16.-19.8) a poslední na podzim (14.-17.10.). Termíny odstávek byly projednány a schváleny vedením univerzity a fakult tak, aby se minimalizoval dopad na činnost všech pracovišť univerzity. Je však zřejmé, že i v těchto méně exponovaných termínech budou někteří uživatelé služby postrádat.