Aktuality:Výpadek služby webové projekty

Z HelpDesk

Vinou bezpečnostního incidentu došlo ve středu 27.6. ke krátkému neplánovanému výpadku služby "webové projekty". Nyní už je služba obnovena, nicméně došlo k několika změnám. Lokální instalace PhpMyAdmin byly vypnuty a nahrazeny centrální instalací téhož, dostupná je pro všechny projekty s MySQL databází na adrese www.<jmeno-projektu>.zcu.cz/phpmyadmin. Dále bylo nutné omezit nebo vypnout některé funkce, což může postihnout některé webů. Správci těchto webů již byli detailně informováni.