Aktuality:Přerušení dodávky elektřiny 24. 7. 2017

Z HelpDesk

V pondělí 24. 7. 2017 v době mezi 9:00 a 11:00 dojde k vypnutí elektřiny v části objektů Máchova 20 a Baarova 36. Důvodem je příprava nové eletroinstalace v budově Baarova 36 pro plánovanou MŠ. Výpadek postihne všechny koleje na Borech, tj. Klatovská 200, Máchova 14, Máchova 16, Máchova 20, Baarova 36.

Po skončení výpadku zůstane polovina budovy Baarova 36 nadále odpojena od přívodu el. energie. V odpojené části budovy se nachází i serverovna, která bude s největší pravděpodobností rovněž vypnuta. Zajištění náhradního napájení serverovny bylo ze strany SKM zamítnuto.