Aktuality:Přerušení dodávky elektřiny 14. až 17. 2. 2019

Z HelpDesk

Ve dnech 14. až 17. 2. 2019 dojde k vypnutí elektřiny v objektech RICE, UT a UR. Harmonogram výpadku je následující:

  • 14. 2. 2019 8:00 až 14:00 - laboratoře RICE v 1. a 2. patře - revize elektroinstalace.
  • 15. 2. 2019 7:00 až 9:00 - celý objekt RICE - revize trafostanice.
  • 15. 2. 2019 8:00 až 10:00 - objekty UT a UR - práce na kabelové trase.
  • 16. 2. 2019 8:00 až 16:00 - objekt RICE - úprava na rozvaděči stavebního elektra.
  • 17. 2. 2019 8:00 až 16:00 - objekt RICE - revize rozvaděče stavebního elektra.