Kategorie:JIS

Z HelpDesk
English version
Czech version


JISka.jpg

JIS karta

Na ZČU je průkazem studenta JIS karta (JIS = Jednotný Identifikační Systém). Tato karta umožňuje vstup do objektů ZČU. Pro studenty jsou zajímavé zejména koleje, vstup do laboratoří a dalších prostor s omezeným přístupem, stravování v menzách ZČU, výpůjčky v univerzitní knihovně ZČU, samoobslužné kopírování, samoobslužný tisk a další. Bližší informace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 16R/2014 "Identifikační karty".

Máte otázku? Odpovědi na dotazy k JIS naleznete v sekci FAQ - JIS.


Novinky

Ve dnech 11. 9. 2023 - 29. 9. 2023 se v době od 9:00 do 16:30 (po — pá) koná v místnosti UI203 hromadný výdej JIS karet pro studenty prvních ročníků. Pro vydání karty je nutno předložit občanský průkaz, pas nebo neověřenou plnou moc s pověřením k vyzvednutí (v případě JIS karty) / ověřenou plnou moc (v případě sdružené JIS+PK). Stav výroby karty lze sledovat na stránce http://jis.zcu.cz. Kartu je možno vyzvednout pouze v případě, že je u karty poznámka "karta je připravena k vydání, můžete si ji vyzvednout".


Hromadny vydej plakat.jpg

Získání JIS /JIS+PK karty

Platba za JIS PK kartu.PNG
STUDENT + PK - 300kč
NEZAPOMEŇTE uvést celé rodné číslo jako variabilní symbol!!

PLATBA POUZE V KORUNÁCH
STUDENT nebo CŽV - 100kč
NEZAPOMEŇTE uvést celé rodné číslo jako variabilní symbol!!

PLATBA POUZE V KORUNÁCH

Pro získání JIS karty je nutno:

 1. Podat "Žádost o JIS kartu" přes web na adrese jis.zcu.cz (zde naleznete návod na vyplnění této žádosti).

 2. Zaplatit manipulační poplatek 100 Kč (JIS karta) nebo 300 Kč (sdružená Student JIS+PK karta) na účet ZČU 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel).
  Více informací o poplatcích za sdruženou kartu JIS+PK zaměstnance zde.

EN: Warning for foreign persons: Payments from a bank account can only be made if you have a czech birth number and a czech bank account. Persons who do not own a czech birth number and have a pseudo birth code assigned by the university must pay in person at the university cash desk. This is the only correct way to pair the payment. Don't forget to tell the cashier the amount you want to pay - 100 CZK or 300 CZK.

CZ: Upozornění: Cizinci s přiděleným rodným kódem od univerzity, zaplatí tento poplatek osobně na pokladně ZČU. Na pokladně předloží své celé jméno, nejlépe cestovní pas\evropský průkaz totožnosti a již zmíněný přidělený rodný kód (jinak také pseudorodný kód), také sdělí částku dle typu karty 100kč nebo 300kč. Platbu může samozřejmě provést jiná osoba, která zná všechny nutné informace.


 1. Mít po zápise a být řádně evidován(a) ve studijním informačním systému (to je zcela v kompetenci studijního oddělení fakulty).

 2. Před vyzvednutím si průběžně kontrolovat, že na jis.zcu.cz je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji".

 3. Kartu si vyzvednout na HelpDesku CIV.

Více informací o získání JIS karty zde
Více informací o sdružené JIS+PK kartě zde

Mapa boryHD civenka.png

Kde si lze kartu vyzvednout

Kartu si můžete vyzvednout v místnosti UI205 na HelpDesku CIV.

Před osobní návštěvou HelpDesku CIV si ověřte, zda je Vaše karta připravena k výdeji. Informaci získáte na stránce http://jis.zcu.cz (v poznámce u Vaší karty je napsáno "Karta připravena k výdeji") nebo na telefonním čísle HelpDesku 377 638 888.

Budova CIV (označení UI) je součástí hlavního bloku budov kampusu na Borech, vpravo při pohledu od autobusové zastávky - viz obrázek.

Vyzvednout JIS kartu si lze také prostřednictvím zmocněnce vybaveného neověřenou plnou mocí, která musí obsahovat: celá jména, bydliště, data narození, rodná čísla, důvod plné moci, datum a podpisy (Šablonu plné moci lze stáhnout zde: plná moc - Formulář vyplňujte čitelně hůlkovým písmem, nečitelnost či nejednoznačnost v písemnosti mohou být důvodem pro odmítnutí).

Kontakt

V případě problémů při výrobě JIS karty či jiných dotazů nás kontaktujte na:

HelpDesk CIV - UI205
Univerzitní 20, Plzeň
telefon 377 638 888
e-mail helpdesk@zcu.cz

Postup při ztrátě karty

Okamžitě po zjištění ztráty JIS karty nahlaste ztrátu..

 • Napište email z univerzitního emailu na adresu: helpdesk@zcu.cz nebo
 • Osobně se dostavte na jakékoliv pracoviště HelpDesk CIV, kde vyplníte formulář o ztrátě JIS karty.


Postup při poškození JIS karty

Dostavte se osobně na HelpDesk CIV.

 • Na místě bude operátorem vyhodnocen stav a druh poškození jis karty, následně bude nutné vyplnit formulář "Záznam o poškození identifikační karty JIS"
 • Na základě vyplněného formuláře vytvoříme žádost o novou jis kartu.
 • Bude-li karta shledána vadnou a zároveň nebude mechanicky poškozena, bude výměna bezplatná a novou kartu Vám připravíme během následujících 3 pracovních dnů.

Postup při vrácení JIS karty

JIS kartu lze vrátit na pracovištích HelpDesku CIV.

Před vrácením JIS karty doporučujeme vypořádat závazky v Univerzitní knihovně a v Menze.

Vypořádat závazky v Univerzitní knihovně lze v kterékoliv půjčovně knihovny ZČU.

Vypořádat závazky v Menze lze elektronicky na iskam-web.zcu.cz další info

 1. v menze v Kollárově ulici
 2. v menze v Univerzitní ulici

V případě přechodu na navazující studium nebo při přerušení studia není potřeba JIS kartu vracet. JIS karta bude elektronicky zablokována a při opětovném nástupu ke studiu bude odblokována a bude ji možno opět používat. Doporučujeme nastavit si změnu hesla na dálku.

"Příslušenství JIS karty"

Spolu s JIS kartou dostanete:

 • heslo pro komunikaci s infolinkou PMDP, které budete potřebovat pouze v případě, že máte sdruženou JIS+PK kartu.
 • validační známku - tato známka se lepí na zadní stranu karty na začátku každého akademického roku. Pokud na kartě tato známka je, znamená to, že daný akademický rok studujete. Validační známku pro první ročníky vydává HelpDesk CIV, pro vyšší ročníky potom studijní oddělení. Studenti, kteří již JIS kartu mají a studují první ročník získají validační známku na svém studijním oddělení.

Problémy při výrobě JIS karty

Problémy při výrobě JIS kartyZ5.png


Pokud máte problémy při výrobě JIS karty ZDE naleznete postup řešení Vašeho problému.

Elektronické potvrzení o studiu pro PMDP

Pro využití zlevněného jízdného v PMPD je potřeba, aby měl držitel Plzeňské karty aktivován nárok na zlevněné jízdné. Aktivace se provádí tzv. spárováním studentské JIS karty a Plzeňské karty. Při takovém spárování dochází k registraci Plzeňské karty do Informačního systému ZČU a následnému automatickému zasílání informace o studiu držitele karty.

více informací naleznete zde

HOST karty

Hostovská karta slouží k dočasnému zapůjčení hostující osobě na ZČU. Na takto zapůjčenou JIS kartu lze nastavit příslušné přístupy, či je možné umožnit nabití požadovaného obnosu pro používání služeb Menzy (takový záměr je nutno předem oznámit při žádosti o kartu). Tuto lze získat na HelpDesku CIV v místnosti UI205.

Podmínky pro získání karty:

 • žádost hostitelského útvaru o vydání karty
 • podepsání smlouvy o zápůjčce
 • doklad totožnosti
 • jestliže se nejedná o HOST kartu pro katedrální účely - doklad o zaplacení kauce 100 Kč (nutno zaplatit na pokladně ZČU)

Po vyzvednutí karty je potřeba kontaktovat lokálního správce snímačů JIS oblasti, kde se bude HOST pohybovat. Při správném nastavení příslušných přístupových práv bude karta funkční během dne. Aktualizace snímačů se provádí denně v 04.00, 10.00, 13.00 a 23.00.

Při ztrátě/poškození HOST karty kontaktujte HelpDesk CIV.

Změna osobních údajů na IK

Dojde-li během užívání IK ke změně některých osobních údajů držitele, postup je následující:

- tuto změnu nahlásit na studijní oddělení

- zaplatil manipulační poplatek 100 Kč na účet ZČU.

- podat | žádost o JIS s upravenými osobními údaji

Za změnu údaje uživatele je považována:

 • změna jména, příjmení,
 • změna titulu.

Snadnější život s JIS kartou

Víte, že díky JIS kartě můžete na řadě míst ušetřit nebo si zjednodušit život? Zde je přehled možností, které JIS karta skýtá zaměstnancům a studentům ZČU (mimo univerzitní prostředí):

Sdružená JIS-Plzeňská karta umožňuje:

 • sloučit Plzeňskou kartu a kartu JIS do jednoho nosiče
 • využívat kromě služeb, které nabízí ZČU, také služby a výhody, které poskytují Plzeňské městské dopravní podniky: předplatné, elektronickou peněženku, platbu parkovného apod.

JIS karta jako čtenářský průkaz:

 • platí ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a v Národní technické knihovně v Praze
 • držitelé JIS karty, kteří si ji zaregistrují jako čtenářský průkaz, již nepotřebují klasický průkaz s čárovým kódem
 • výhodou je spojení dvou karet do jedné

Sleva na vstupném do Divadla J. K. Tyla:

 • po předložení JIS karty získávají studenti a zaměstnanci ZČU slevu na vstupném na vybraná představení

Sleva v CrossCafe ZČU:

 • po předložení JIS karty získávají studenti a zaměstnanci 10 % slevu na veškerý sortiment kavárny

JIS a další bezdrátové karty

Pracoviště administrátora JIS v Chebu

V průběhu běžného akademického roku zajišťuje provozní agendu související s vydáváním, resp. vracením IK tamní detašované pracoviště administrátora JIS. Informace podává studijní oddělení FEK v Chebu. Podrobnosti viz webové stránky FEK.

 • Kontaktní osoba:

Tomáš Kasík
Hradební 22, 35011 Cheb
Kancelář č. 409 - 3. patro
tel.: 377 633 505
e-mail: tkasik@ccv.zcu.cz