JIS a Plzeňská karta

Z HelpDesk
Civenka JIS+PMDP.png

Druhy JIS+PK karet

Student JIS+PK karta - manipulační poplatek 300 Kč
Zaměstnanec JIS+PK karta* - manipulační poplatek 200 Kč

(*) v případě, že se jedná o vynucenou výměnu ze strany zaměstnance je k manipulačnímu poplatku připočtena cena samotné JIS karty (Zaměstnanec karta +100 Kč)

Získání sdružené JIS+PK karty

Platba za PK kartu.PNG

Pro získání JIS karty je nutno:

  1. Podat "Žádost o JIS kartu" přes web na adrese jis.zcu.cz (zde naleznete návod na vyplnění této žádosti).
  2. Zaplatit manipulační poplatek na účet ZČU 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Cizinci s přiděleným rodným číslem zaplatí tento poplatek v pokladně ZČU.
  3. Být řádně evidován(a) ve studijním (personálním) informačním systému (to je zcela v kompetenci studijního oddělení fakulty/personálního oddělení ZČU).
  4. Před vyzvednutím si průběžně kontrolovat, že na jis.zcu.cz je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji".
  5. Kartu si vyzvednout na HelpDesku CIV

POZOR: Kartu je nutno si do 90 dnů od data výroby vyzvednout. Po uplynutí této doby bude karta předána PMDP k likvidaci.

Používání sdružené JIS+PK karty

Používání sdružené JIS+PK karty se řídí stejnými předpisy jako používání jednotlivých karet (JIS karty a PK karty).

Při poškození, ztrátě nebo pro vrácení sdružené JIS+PK karty postupujte dle pokynů pro JIS kartu.

Pokud si chcete nastavit "Kontrolní otázku" pro telefonický kontakt s PMDP dostavte se na libovolnou pobočku PMDP.

Vrácení sdružené JIS+PK karty

V případě ukončení studia je student povinen si do 1 měsíce od ukončení studia vypořádat závazky vůči ZČU a PMDP. V případě, že student bude chtít i nadále používat Plzeňskou kartu je nutno zažádat o Plzeňskou kartu na PMDP - sdruženou kartu již nadále nelze používat. Jestliže student nechce již nadále používat Plzeňskou kartu je potřeba navštívit PMDP a zažádat o vypořádání zůstatku v peněžence a o zrušení časového kupónu. Pokud student přerušuje studium, karta mu po potvrzení vypořádaní závazků studenta bude ponechána. Doporučujeme nastavit si změnu hesla na dálku.

Časté dotazy (FAQ)

Liší se nějak Plzeňská karta od sdružené JIS+PK karty?

Neliší. Sdružená JIS+PK karta je plnohodnotná karta a lze ji uplatnit u všech partnerů Plzeňských městských dopravních podniků.

Ztratil/a jsem sdruženou JIS+PK kartu

V případě ztráty/odcizení sdružené JIS+PK karty nahlašte ztrátu na HelpDesk CIV. Karta Vám bude okamžitě zablokována jak v systémech ZČU, tak v systémech PMDP.

Mám duplikát sdružené karty JIS+PK po ztrátě

V případě, že byl vyráběn duplikát karty po její ztrátě/odcizení, obsahuje automaticky tato nová karta časový kupón, který byl nahrán na původní ztracené/odcizené kartě. Elektronická peněženka na nové kartě obsahuje 0 Kč. Lze ji okamžitě nabít na kterémkoliv dobíjecím místě PMDP. Pro získání peněžních prostředků, které byly uloženy na ztracené/odcizené kartě, je potřeba se po uplynutí doby 30ti dnů od nahlášení ztráty dostavit s novou kartou na pobočku PMDP, kde budou peněžní prostředky ze ztracené/odcizené karty nahrány na kartu novou.

Již PK vlastním, co se s ní stane?

Obě dvě karty fungují nezávisle na sobě, tzn. nabitý kupón a obsah peněženky je vztažen ke kartě jako takové (POZOR nikoli k uživateli). Pokud tedy na své staré PK máte nabitý časový kupón je potřeba jej "dojezdit" s touto kartou a na další období si koupit kupón na sdruženou JIS+PK kartu. To samé platí také pro zůstatek v elektronické peněžence - je potřeba buď utratit zůstatek na staré kartě a pro používání nové karty je potřeba na sdruženou JIS+PK kartu nahrát finanční obnos nebo je potřeba osobní návštěva na přepážce PMDP, kde vybíjí zůstatek na staré kartě a dobijí jej na kartu novou.

Nárok na zlevněné předplatné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné vzniká v případě, kdy student splní podmínky uvedené ve Smluvních přepravních podmínkách PMDP, A.S.. Nárok na zlevněné předplatné jízdné mají studenti řádného denního studia do dosažení věku 26 let.

Nemám možnost koupit si zlevněné jízdné

Pokud je Vám méně než 26 let a jste studentem prezenčního studia a ani přes to nemáte možnost koupit si zlevněné jízdné, tak se obraťte na HelpDesk CIV.

Jak dlouho mi platí sdružená JIS+PK karta?

Platnost sdružené JIS+PK karty je nastavena na 6 let od vyrobení. Po uplynutí této doby je potřeba zažádat o novou kartu.

Co se sdruženou kartou po ukončení studia?

Po ukončení studia (a vypořádání závazků vůči ZČU) zůstává sdružená JIS+PK karta ještě 30 dní funkční (pouze v systémech PMDP nikoli na ZČU). Během této doby je potřeba vyřídit si samostatnou Plzeňskou kartu. Poté je karta blokována i v systémech PMDP. Výjimkou je období od 1. 6. – 30. 9. v tomto období karty blokovány nejsou kvůli přechodu na navazující studium.

Ks success.png