Aktuality:JUK je v provozu

Z HelpDesk

Od září funguje pro studenty a zaměstnance Jednotné univerzitní konto. Více informací najdete na juk.zcu.cz.