Instalace SdJIS

Z HelpDesk

Toto je návod, který popisuje úkony potřebné k nainstalování administrátorského místa JIS na stanici, která není OrionXP. Pro instalaci "light verze", která stačí ke instalaci "juniorské" aplikace, stačí vynechat kroky s instalací ImageMagicku, Gimpu.

Instalace USB čtečky

Co je potřeba mít nainstalované

Instalace snímače

Instalace se provádí bez zapojené čtečky karet, ta se připojuje až nakonec. Pro instalaci si stáhněte následující soubor grabusb.zip. Obsah archivu umístěte do C:\\Program Files\ a nechte grab-usb.exe spouštět automaticky po startu počítače.

Co je potřeba ke spuštění JIS2 aplikace na libovolném stroji

 • Oracle klient a STAG, instalační soubory jsou na AFS: /afs/zcu.cz/project/departments/civ/oracle-install nebo na instalačním DVD distribuovaném na univerzity.
 • Pro instalaci všeho, co jsme na CIVu vytvořili pro provoz, je možné využít tento balíček. To znamená jak JIS2, tak usbgrab, usbserial ovladače a skripty pro práci s fotkami (v Gimpu i příkazové řádce). Tento balíček obsahuje:
  • JIS2 soubory - vlastní aplikace ve formulářích - je na AFS v adresáři /afs/zcu.cz/i386_nt35/software.xp/localsw/jis.
  • USBserial ovladač - pro připojení čtečky JIS k počítači - k nalezení je zde.
  • Usbgrab - ovládání JIS čtečky a zobrazení čísla karty - je na AFS v adresáři /afs/zcu.cz/i386_nt35/software.xp/localsw/usbjis.
 • Gimp a GTK knihovny - pro ruční editaci obrázků - ke stažení zde
 • ImageMagick - pro automatizovanou editaci obrázků (otočení, oříznutí,...) - ke stažení zde.
 • Perl - využívá se v tiskových skriptech - dobrá distribuce roste tady.
 • GhostView - pro zobrazování vytištěných dokumentů - stahuje se zde
 • TeX - pro tisk dokladů, smluv, ... - balík limitovaného TeXu je momentálně zde.

Poznámky k jednotlivým položkám

Oracle klient

Při instalaci klienta přímo z AFS se může vyskytnout chyba v MS Visual C++ Runtime. Proto je lepší ho instalovat buďto z DVD, nebo po stažení z lokálního disku. Dál je potřeba zaktualizovat oracle patchem č. 17 položky Forms Runtime a Oracle Runtime. Patch 17 se nalezne také na AFS v uvedené cestě, nebo z webu Oraclu.

JIS2 soubory

Je potřeba

 • Napsat správné hodnoty do tnsnames.ora v adresáři orant\net80\admin, zrušit sqlnet.ora tamtéž

GINA.ZCU.CZ=(DESCRIPTION=
(ADDRESS_LIST=
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = nioba-v.zcu.cz)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = GINA_SERVICE)
)
)

 • otestovat funkčnost se dá příkazem tnsping80
D:\inst\x>tnsping80 ginaul
TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 8.0.6.3.0 - Production on 31-LED-20
07 12:00:35

(c) Copyright 1997 Oracle Corporation. All rights reserved.

Attempting to contact (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=space.ujep.cz)(PORT=1526))
OK (80 msec)
 • Dodat cesty k jis2 adresáři v registrech: HKLM\Software\Oracle\FORMS60_PATH a HKLM\Software\Oracle\REPORTS60_PATH - je součástí instalačního balíčku.
 • Nahrát do adresáře orant\forms60 soubor fmrscw.res - najde se na AFS v adresáři /afs/zcu.cz/i386_nt35/software.xp/localsw/orant/FORMS60 - je součástí instalačního balíčku.
 • Vyrobit zástupce na plochu se správnými parametry databáze a popisu - je součástí instalačního balíčku.

USBgrab

Je potřeba vyrobit zástupce na plochu se správnými parametry pro spouštění nad konkrétním portem a se správnou klávesovou zkratkou. Typicky grab-usb.exe -keyb -com 3 -prefix CSF12 - je součástí instalačního balíčku.

GIMP

Do adresáře gimp\scripts je potřeba nahrát skript save2files.scm, který je dostupný na afs. Skript je součástí instalačního balíčku.

ImageMagick

Někam je potřeba nahrát skript na automatické ořezávání a rotaci obrázku. Tento skript lze nalézt na afs. Skripty jsou součástí instalačního balíčku.

TeX

Balík, uvedený v horním popisu, je potřeba rozbalit, adresář, který se v něm nalezne, je nutno zkopírovat do adresáře orant\.

Každý nový stroj může být nastaven různě, proto je potřeba vyeditovat všechny cesty v důležitých skriptech:

 • orant\jis2\Milion_Smluv.cmd
 • orant\jis2\Potvrz.cmd
 • orant\jis2\Smlouva.cmd
 • orant\jistex\cslatex.cmd

Nakonec se nesmí zapomenout na systémové proměnné. Musí být nastavená proměnná TEMP a adresář orant\jis2 musí být uvedený v cestách (proměnná PATH).

Funkce čtečky

Pro práci s JIS se používá metoda předávání přes klávesnicový buffer (tj. zadaný prefix + číslo karty + volitelně Enter se zadají do vstupního bufferu klávesnice, takže systém má pocit, že někdo stiskl odpovídající klávesy). Aby to fungovalo, je třeba mít na počítači spuštěnou binárku grab-usb.exe; například takto:

C:\Progra~1\GrabUSB\grab-usb.exe -keyb -com COM3 -prefix CSF12

Parametr -com určuje, na jaký sériový port je čtečka napojená. Parametr -prefix určuje, jaká kombinace kláves se "stiskne" před napsáním čísla karty. V tomto konkrétním příkladu je to Control+Shift+F12. Originální dokumentace PL:

-prefix <mod><key>
<mod> (je mozne zadat vic modifikatoru, pripadne zadny)
C - Control
S - Shift
A - Alt
<key>
F1-F24 - funkcni klavesy (velke pismeno F!)
0-9, a-z - odpovidajici klavesy (pismena musi byt zadana malym pismenem)

Takze napriklad:
-prefix F11 = klavesa <F11>
-prefix ASa = <ALT><SHIFT>A
-prefix CF11 = <Control><F11> 

V OrionXP se na plochu kopíruje odkaz na skript, který veškerá nastavení provede a grab-usb.exe spustí.

Jak vyzkoušet, že to funguje

Okno spuštěného grab-usb.exe ukazuje log naposledy přečtených čísel. Mimo to lze spustit např. notepad a jednotlivá čísla jsou pak vidět i v něm. Při přiložení karty se musí v notepadu objevit nové číslo.

Co dělat, když je k počítači připojeno několik čteček najednou

Je-li k počítači připojeno několik čteček najednou, použije se automaticky ta s nejvyšším číslem COM portu - tj. ta nejnovější resp. nejpozději přidaná.

Chcete-li používat nějakou konkrétní čtečku (konkrétní COM por), můžete odpovídající port zapsat do registru:

HKLM\Software\OrionXP\RW\USBJISPreferredPort

Port se zapisuje "celým slovem", tj. např. "COM3". Pokud na zadaném portu není aktivní žádná čtečka, vypíše se uživateli varování, a použije se nejnovější čtečka, jako obvykle.

RT týkající se sdJIS

RT#68246 - stranky sdjis.zcu.cz
RT#86402 - STAG - snímače ID karet