JIS a Plzeňská karta - Pilotní provoz

Z HelpDesk
Civenka JIS+PMDP.png

V roce 2012 připravuje CIV pro studenty testovací provoz karty JIS a Plzeňské karty sdružené do jedné.

Cíl testu v roce 2012

Cílem testovacího provozu je vyzkoušet technickou kompatibilitu JIS karty a služeb poskytovaných Plzeňskou kartou. Pravidla používání JIS se v tomto testu nemění. Uživatel je povinen dodržovat vyhlášku rektora č. 24/2010 "Identifikační karty".

  • více informací o JIS kartě naleznete ZDE
  • více informací o Plzeňské kartě naleznete na ZDE

Účastnící testu

Testu se mohou zúčastnit studenti nastupující do prvního ročníku ZČU, kteří splňují následující podmínky:

  • nejsou ještě držiteli JIS karty
  • nejsou a nebyli držiteli Plzeňské karty

Jak se přihlásit do testu

Zájemci se mohou přihlásit na emailové adrese helpdesk@zcu.cz. Informaci od zájemce o účast v testu musíme obdržet nejpozději před předáním karty do výroby, abychom mohli zařadit testera do samostatné skupiny pro výrobu testovacích karet.

Cena sdružené JIS karty

Testovací sdružená karta je z pohledu pravidel normální JIS karta, tedy s běžným manipulačním poplatkem 100 Kč. Aplikace Plzeňské karty je testerovi poskytnuta zdarma, na financování této části se podílí ZČU a PMDP. Časové kupóny a jízdné si tester zaplatí a na kartu nahraje sám.

Co se od testera očekává

Pro účast v testu musí tester vyplnit kromě žádosti JIS i formulář Žádost o Plzeňskou kartu a tuto odevzdat pracovníkům CIV (ne na PMDP) (na místo fotografie bude dáno razítko CIVu). Tester pak dostane v rámci výdeje JIS karty i nahranou aplikaci Plzeňské karty. Ta umožní normální zakoupení přepravniho kuponu a/nebo nabíjení elektronické peněženky. Funkčnost sdružené JIS v rámci systémů ZČU je zaručena. Funkčnost JIS jako Plzeňské karty zaručena není, to je předmětem testu. V nejhorším případě nefunkčnosti PK si bude muse tester požádat o normální novou Plzeňskou kartu.

Tester se zavazuje poskytnout CIV a PMDP všechny důležité informace z průběhu používání sdružené karty, především případy chybného nebo nesrozumitelného chování systémů. Na výzvu CIVu se tester zavazuje vyplnit jednoduchý dotazník hodnotící testovanou službu.

Vrácení sdružené JIS karty

V případě ukončení studia je tester povinen vypořádat si závazky vůči ZČU a PMDP a sdruženou JIS kartu vrátit na HelpDesk. V případě, že tester bude chtít i nadále používat Plzeňskou kartu je nutno zažádat o Plzeňskou kartu na PMDP - sdruženou kartu již nadále nelze používat. Jestliže tester nechce již nadále používat Plzeňskou kartu je potřeba navštívit PMDP a zažádat o vypořádání zůstatku v peněžence a o zrušení časového kupónu.


Ks success.png