Elektronické potvrzení o studiu

Z HelpDesk
Ks success.png

Pro využití zlevněného jízdného v PMPD je potřeba, aby měl držitel Plzeňské karty aktivován nárok na zlevněné jízdné.

Nárok na zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné mají studenti řádného denního studia do dosažení věku 26 let. Více informací ve Smluvních přepravních podmínkách PMDP, A.S.

Plzeňská karta - Jak získat zlevněné jízdné

K registraci potřebuje student svoji platnou Plzeňskou kartu. Ve správě účtu je potřeba v sekci PMDP - Plzeňská karta - nárok na zlevněné jízdné (potvrzení o studiu) zaškrtnout Souhlas a zadat 9 místné číslo z Plzeňské karty. Po kliknutí na Registrovat moji PK budou porovnány osobní údaj v Informačním systému ZČU a na Plzeňské kartě a číslo Plzeňské karty bude uloženo do databáze Informačního systému ZČU. Vše je potřeba potvrdit tlačítkem Uložit. Od toho okamžiku se bude pravidelně zasílat do PMDP číslo Plzeňské karty a informace o tom, zda její držitel studuje.

Informace o studiu se do prodejních míst nedostane okamžitě, mezi registrací a nákupem musí uplynout určitá technologická lhůta. Nárok na zlevněné jízdné bude aktivován v rozmezí 1 až 5 hodin od registrace. Ověřit si to můžete tak, že na Eshopu Plzeňské karty uvidíte profil Student.

POZOR: Při nákupu jednotlivé zlevněné jízdenky (sleva studenta) ve vozech MHD nebo na některých meziměstských linkách, případně ve vlaku, je potřeba mít na kartě uložený platný profil Student. Uložení profilu na kartě se provede automaticky přiložením Plzeňské karty na bankomatu České Spořitelny a nebo přímo v zákaznickém centru PMDP. Uložení profilu Student na kartu musí vždy předcházet nová registrace Plzeňské karty ve správě účtu na portálu ZČU, v případě: registrace nové PK karty; při výměně po ztrátě PK karty atd.

Platnost souhlasu: Souhlas se zasíláním elektronického potvrzení o studiu platí po celou dobu studia, není třeba ho obnovovat každý semestr nebo akademický rok.

Výměna Plzeňské karty: Pokud z nějakého důvodu došlo k výměně Plzeňské karty, je potřeba tuto novou kartu zaregistrovat.

Odvolání souhlasu s elektronickým potvrzením: Souhlas s elektronickým potvrzením o studiu lze kdykoliv osobně odvolat na HelpDesku CIV.

Virtuální karta - Jak získat zlevněné jízdné

Nejprve je nutno zažádat o profil "Student" v personalizovaném účtu v aplikaci Virtuální karta (Profil - Mé profily - Přidat zákaznický profil - Zažádat o nový profil Student). Druhý krok se dělá v systému ZČU. Ve správě účtu je potřeba v sekci Virtuální karta - nárok na zlevněné jízdné (potvrzení o studiu) zadat 8 místný kód pro komunikaci s infolinkou, který naleznete v aplikaci Virtuální karta v sekci Profil. Po kliknutí na Odeslat bude v případě, že máte nárok na zlevněné jízdné, odeslán Váš kód do PMDP.

Informace o studiu se do prodejních míst nedostane okamžitě, mezi odesláním žádosti a nákupem musí uplynout určitá technologická lhůta. Nejpozději do 48 hodin od odeslání žádosti je aktivován nárok na zlevněné jízdné.

Sdružená JIS+PK karta

Nárok na zlevněné jízdné pro studujícího majitele sdružené JIS+PK karty vzniká automaticky v rozmezí 1 až 5 hodin od aktivace karty v systémech. Takovou kartu není potřeba registrovat.

Papírové potvrzení

Papírové potvrzení již používat nelze ani ve výjimečných případech.

Řešení problémů

Co dělat v případě, že ještě nemáte Orion konto

V případě, že ještě nemáte Orion konto, máte možnost získat 1 měsíční zlevněné jízdné. Toto je podmíněno předložením dokladu o přijetí ke studiu na pobočce PMDP.