Vrácení JIS karty

Z HelpDesk


JISka.jpg

S účinností od 30. ledna 2020 platí Dodatek č. 2 ke směrnici rektora č. 16R/2014 Identifikační karty, na základě kterého (článek 1 a 6) je vypořádání závazků studenta odesláno z HelpDesku elektronicky.

Formulář vypořádání závazků již na HelpDesku nepotvrzujeme! Kartu lze vrátit na kterémkoli pracovišti HelpDesku.

Další informace zde


Ukončil jsem studium, ale dál studuji na jiné fakultě, případně jiný obor - musím kartu vrátit?

Ne, karta je Vaším studijním průkazem po celou dobu Vašeho studia.

Končím bakalářské studium a od září budu studovat navazující magisterské - musím kartu vrátit?

Doporučujeme počkat na vyjádření fakulty o výsledku přijímacího řízení. Pokud se stanete studenty navazujícího, nemusíte kartu vracet. Pokud se jimi nestanete, řiďte se podle postupu pro vrácení karty.

Končím studium, ale kartu jsem ztratil:

Dostavíte se na HelpDesk, kde nahlásíte ztrátu karty. Na místě pak vyplníte formulář o ztrátě karty.