FAQ - PKI

Z HelpDesk

Na této stránce najdete odpovědi na časté otázky týkající se PKI.

Obecné

K čemu mi bude čipová karta JIS a jak o kartu požádat?

Čipová karta JIS je vydávána jako náhrada šifrovacího tokenu. Je kombinací bezkontakní JIS karty a kontakního úložiště certifikátů. Pokud jste správce nebo příkazce, budete čipovou kartu potřebovat pro podepisování el. objednávek a faktur v systému INIS. Požádat o takovou kartu JIS je možné prostřednictvím internetu na: http://jis.zcu.cz. Zde je nutné zvolit druh karty: Zaměstnanec PKI. Postup na: Získání JIS karty

Zůstanou mi po výměně karty všechny peníze v menze?

Ano, konta v menze a v tiskovém systému jsou vázána na osobu. Výměna karty na to nemá vliv. Jedinou vyjímkou je knihovna, kam je nutné při prvním použití nové karty zapsat její číslo do knihovního systému.

Vydání karty JIS

Dostal jsem výzvu k výměně karty, nechci měnit fotku a mám počítač se čtečkou karet. Co mám dělat?

Nemusíte prozatím dělat nic. Kartu vyrobíme automaticky, pak dostanete mail, že kartu můžete vyzvednout.


Dostal jsem výzvu, chci novou fotografii, ale nestihnu si do 3 dnů opatřit novou?

Odpovězte na mail s výzvou, že chcete novou fotografii a dodáte jí později. My výrobu karty pozastavíme do doby kdy si podáte novou žádost o kartu JIS s aktualizovanými údaji.


Mám token, ale nikdy jsem ho nepoužil, musím si dělat novou kartu?

Nemusíte, pokud jste token dosud nepoužil(-a), pravděpodobně vaše katedra ještě nepoužívá systém elektronického oběhu dokumentů. Kartu pravděpodobně potřebovat zatím nebudete. O kartu pak můžete požádat kdykoliv v budoucnu. Token již pozbyl platnost, proto je nutné jej vrátit na jedno z pracoviš´t HelpDesk.


Jaké tituly mi vytisknete na kartu?

Na kartu budou vytištěny takové tituly, které jsou uvedeny v záznamech personalistiky. Jaké to jsou je vidět např. po přihlášení na portal.zcu.cz v sekci Moje výuka -> Informace o učiteli

Technické dotazy

U svého PC nemám čtečku karet, jak jí mám získat?

Všechny nové počítače koupené v posledních 2 letech by čtečkou být vybaveny mely. Pokud tomu tak není odepište na výzvu k výměne karty, že vás počítač čtečku nemá. CIV má k dispozici několik kusů čteček a naši pracovnící vám je pro tento účel zapůjčí a pomohou s instalací.


Potřebuji pro kartu nějaké ovladače?

Ano. Aby bylo možné použít kartu pro el. podpis je nutné mít nainstalován ovladač čtečky karet a ovladač samotné karty (middleware). Pokud používáte počítač instalovaný CIVem OrionXP nemusíte se o nic starat. Pokud máte vlastní PC je nutné nainstalovat ovladače dle návodu Instalace driveru pro čipové karty JIS.


Token mi fungoval, ale kartu mi to nenačte?

Tato závada může mít dvě přičiny. Buď nemáte nainstalován ovladač čtečky čipových karet. Nainstalujte ovladače čtečky a vyzkoušejte. Nebo jsou vaše ovladače jsou zastaralé. Nainstalujte aktualizované ovladače, které najdete na stránce s návodem Instalace driveru pro čipové karty JIS.