Významné dokumenty CIV

Z HelpDesk

Na této stránce naleznete odkazy na několik nejdůležitějších dokumentů CIV, které vymezují základní rámec interakce CIV s uživateli sítě WEBnet, výpočetního prostředí Orion, stanic IS a podobně.

Týkající se sítě WEBnet nebo výpočetního prostředí Orion

Týkající se identifikačních karet (JIS karta)

Následující formuláře jsou přílohami směrnice rektora č. 24R/2010 "Identifikační karty" platné od 31.8.2010.

Přílohy:

č. 1 – Specifikace IK - Zaměstnanec
č. 2 – Specifikace IK - Student a Účastník CŽV
č. 3 – Ostatní IK
č. 4 – Žádost o vydání identifikační karty
č. 5 – Potvrzení o převzetí identifikační karty
č. 6 – Potvrzení o vypořádání závazků zaměstnance vůči ZČU
č. 8 – Přístupový systém
č. 9 – Pravidla používání JUK
č. 10 – Vzhled personifikovaných IK
č. 11 – Elektronické potvrzení o studiu

Další dokumenty

Další významné dokumenty, jež ale nejsou zásadní z hlediska uživatelské podpory (jako například organizační řád CIV), naleznete na http://www.civ.zcu.cz nebo http://legislativa.zcu.cz.

Zrušené dokumenty

  • Kategorizace personálních počítačů pracovišť informačního systému, směrnice rektora 10R/2000 - platná do 14.1.2006
  • Uplatnění a zavádění jednotného identifikačního systému, směrnice rektora 5R/2003 a její přílohy - platné do 14.1.2006
  • Podmínky používání WiFi připojení k síti WEBnet v rámci zkušebního provozu
  • Povinnosti a práva správce kolejních sítí