Provozní řád pro připojování mobilních zařízení

Z HelpDesk

Logo ZCU pro provozni rady.png

Centrum informatizace a výpočetní technikyVyhláška ředitele CIV č. 3/2006Provozní řád pro připojování mobilních zařízeníI. Obecná ustanovení


 1. Tento provozní řád upravuje připojování mobilních zařízení k počítačové síti ZČU (dále jen WEBnet).
 2. Uživatelem se rozumí studenti ZČU, zaměstnanci ZČU, hosté a uživatelé jiných vzdělávacích institucí využívající síť WEBnet na základě příslušných roamingových nebo jiných smluv.
 3. Mobilním zařízením se typicky rozumí notebook, PDA nebo jiné zařízení vybavené síťovým komunikačním rozhraním.
 4. Identita a oprávnění uživatele pro mobilní přístup do počítačové sítě WEBnet jsou ověřovány na základě jména a hesla přiděleného centrálním systémem pro autentizaci uživatelů mobilních zařízení.
 5. Míru zabezpečení informací přenášených bezdrátovou (WiFi) části sítě WEBnet vůči nežádoucímu odposlechu si dle svého uvážení a možností svého mobilního zařízení zvolí uživatel (např. WEP, WPA, WPA2).
 6. Veškeré porušování tohoto provozního řádu bude řešeno v souladu s disciplinárním řádem CIV
  a. domluvou,
  b. zablokováním konta pro mobilní připojení na stanovenou dobu (minimálně měsíc, maximálně rok),
  c. trvalým zablokováním konta pro mobilní připojení
  d.předání případu k řešení vyšším instancím (disciplinární komise fakult, Policie ČR, ...).


II. Chování uživatele mobilního zařízení


 1. Uživatelé jsou povinni dodržovat směrnici rektora č. 1998/08R (Pravidla používání sítě WEBnet) včetně jejích novelizací a tento provozní řád.
 2. K síti WEBnet smějí uživatelé připojovat pouze registrovaná koncová mobilní zařízení, tj. je zakázáno zprostředkovat připojení dalších uživatelů nebo zařízení.
 3. Uživatelské mobilní koncové zařízení připojované do sítě WEBnet musí vyhovovat platným normám podle používaných technologií:
  a. specifikaci IEEE 802.3 Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT/TX pro pevné připojení kabelem,
  b. homologaci dle IEEE 802.11b/g pro bezdrátový přístup.
 4. Pro přidělení IP adresy je uživatel povinen používat DHCP protokol. Nastavení statické IP adresy není povoleno a je chápáno jako hrubý přestupek proti pravidlům provozu sítě WEBnet.
 5. Koncové mobilní zařízení připojované do sítě WEBnet musí být odpovídajícím způsobem zabezpečeno vhodnou konfigurací systému, aplikací bezpečnostních záplat atd.Plzeň 10. 2. 2006

Ing. Vladimír Rudolf