Přehled aplikací IS ZČU

Z HelpDesk

Výuková a studijní činnost

Aplikace Popis Vstup do aplikace Dokumentace a nápověda
Courseware studijní materiály http://courseware.zcu.cz http://is-stag.zcu.cz/napoveda/courseware/courseware-organizace.html
E-přihláška elektronická přihláška http://eprihlaska.zcu.cz http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/uchazec_eprihlaska.html
IS/STAG studijní agenda http://www.stag.zcu.cz/ a klient na stanicích IS http://www.stag.zcu.cz/
AU3V studijní agenda univerzity třetího věku http://au3v.zcu.cz/ https://au3v.zcu.cz/dokumentace/
moodle e-learningový systém http://moodle.zcu.cz/ http://docs.moodle.org/archive/cs/Hlavn%C3%AD_strana

Vědecká činnost

Aplikace Popis Vstup do aplikace Dokumentace a nápověda
OBD osobní bibliografická databáze http://obd.zcu.cz OBD
aleph knihovní systém http://aleph.zcu.cz http://knihovna.zcu.cz/soubory/vyhledavani.ppt
EIZ elektronické informační zdroje na ZČU http://knihovna.zcu.cz/eiz.php http://knihovna.zcu.cz/eiz.php

Ekonomika a řízení univerzity

Aplikace Popis Vstup do aplikace Dokumentace a nápověda
Magion ekonomický a personální systém, mzdová agenda klient na stanicích IS;
vybrané sestavy, schvalování a FK na https://magionweb.zcu.cz//; osobní a manažerský portál na https://cp.zcu.cz//
http://www.magion.zcu.cz/, Elektronická žádost o pracovní volno, Elektronický cestovní příkaz, Elektronický výplatní lístek
INIS Integrovaný informační systém: MIS, projekty, mobilita, e-oběh, kontakty, legislativa, příprava rozpočtu, výroční zprávy, grantový systém http://inis.zcu.cz INIS
ISKaM menzy a koleje http://webskm.zcu.cz/
pasportizace evidence budov a jejich provozních problémů http://pasportizace.zcu.cz GTFacility
espis spisová služba http://espis.zcu.cz Spisová_služba
allycon allycon http://allycon.zcu.cz/
procesy Procesní portál http://procesy.zcu.cz https://procesy.zcu.cz/zcu/help-portal.jsf
e-zak příprava a řízení veřejných zakázek https://zakazky.zcu.cz/ https://zakazky.zcu.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf

Ostatní aplikace

Aplikace Popis Vstup do aplikace Dokumentace a nápověda
Allfresco úložiště dokumentů http://doc.zcu.cz Alfresco
Portál Portál ZČU http://portal.zcu.cz http://portal.zcu.cz
web OpenCMS - správa webů ZČU a součástí https://www.zcu.cz/system/login/ OpenCMS
http://www.zcu.cz/help/titulni-strana.html
vizitka správa osobní vizitky, správa telefonního seznamu pracoviště http://vizitka.zcu.cz Vizitka a telefonní seznam
ts telefonní seznam ZČU pro zaměstnance http://ts.zcu.cz
phone telefonní seznam ZČU pro veřejnost http://phone.zcu.cz
RT Request Tracker, evidence uživatelských požadavků http://rt.zcu.cz Systém RT
JIS žádost o novou kartu http://jis.zcu.cz Kategorie:JIS
přístupový systém http://sirius.zcu.cz/jis22 Přístupový_systém_sirius.zcu.cz
JUK Jednotné univerzitní konto http://webskm.zcu.cz/, portál JUK
Orion konto registrace Orion konta http://registrace.zcu.cz http://prvnikrucky.zcu.cz
Orion konto a související služby PC stanice ZČU, SSO webové aplikace Konto_Orion
e-mail univerzitní e-mail http://webmail.zcu.cz http://mail.zcu.cz/
kalendář univerzitní kalendář http://kalendar.zcu.cz Kalendář
VOIP Nastavení linek https://my.zcu.cz/portal/ja/aplikace/voip.html Telekomunikační služby
Google Apps Google Apps pro ZČU http://gapps.zcu.cz Google Apps
Licencí Správa SW licencí http://licence.zcu.cz licence.zcu.cz
MS Office MS Office 365 http://office365.zcu.cz office365.zcu.cz