Kategorie:Informační systémy

Z HelpDesk
  • OBD - Aplikace pro práci se záznamy o publikační činnosti organizace. Umožňuje centralizovaný systém sběru dat s širokým záběrem funkcí.
  • INIS - Integrovaný informační systém ZČU k získávání informací, doplňování a aktualizace aktivity zejména v oblasti pedagogického a vědeckovýzkumného působení.
  • STAG - Studijní agenda ZČU určena pro evidenci a správu studijních programů, zkoušek, známek, místností rozvrhů.
  • MAGION - Evidence financí jako zakázek, materiálu, výplat.
  • COURSEWARE - Shromáždiště veškeré elektronické informace a materiály používané v rámci výuky předmětů na ZČU.
  • PORTÁL - rozvrh, zkoušky, hodnocení kvality výuky ...

Stránky v kategorii „Informační systémy“

Zobrazuje se 7 stránek z celkového počtu 7 stránek v této kategorii.