INIS

Z HelpDesk

Integrovaný informační systém ZČU (INIS) umožňuje zaměstnancům ZČU získávat informace ze všech oblastí podle přidělených přístupových práv, doplňovat a aktualizovat své aktivity, zejména v oblasti pedagogického a vědeckovýzkumného působení. Samosprávným orgánům poskytuje v Manažerském informačním systému v přehledné tabulkové podobě sumární údaje a pomocí poměrových ukazatelů nabízí analytické podklady k závěrům pro jejich rozhodnutí.

Přístup k informacím je omezen pouze na uživatele WEBNETu a vyžaduje speciální přístupová práva. Pokud nejste v systému přihlášen(a), vlastníte automaticky práva uživatele guest.

Kde se INIS nachází?

Přístup na INIS je možný odkudkoli přes webové rozhraní na adrese http://inis.zcu.cz, autentizace probíhá přes WebAuth.

Přístupová práva

Pro přidělení přístupových práv kontaktujte HelpDesk.
Odpovědná osoba (Interní dokumentace)


Mapa serveru INIS:

  Hlavní činnost
    Projekty
  Manažerský IS
    Studium
      Uchazeči
        Počty
          Podle formy a typu studia
          Podle oborů
          Podle skupin oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
        Rozbor
          Podle formy a typu studia
          Podle oborů
          Podle skupin oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
        Uchazeči v letech
          Podle formy a typu studia
          Podle oborů
          Podle skupin oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
        Zahraniční studenti
      Absolventi
        Podle oborů
        Podle skupiny oborů
        Podle součástí univerzity
        Podle studijních programů
      Studia
        Počty studií
          Podle oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle skupin oborů
          Podle studijních programů
        Počty studií u zahraničních studentů
          Podle oborů
          Podle skupin oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
        Počty studií u neúspěšných studentů
          Podle oborů
          Podle skupin oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
        Statistika
          Podle formy a typu studia
          Podle oborů
          Podle skupiny oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
      Matrika
      Jazyky-V11
    Výzkum a vývoj
      Publikační činnost
        Publikace vydané v ČR
        Publikace vydané v zahraničí
        Přehled publikací
      Projekty a záměry
        dle programů (podíl pracoviště)
        dle vyhlašovatelů
        účelová podpora ze SR - Další programy
        účelová podpora ze SR - Mezinárodní programy
        účelová podpora ze SR - Národní programy
        Prostředky souhrnně
        Výzkumné záměry
        Podpora z jiných zdrojů v ČR a ze zahraničí
        Podpora z účelových prostředků
        FRVŠ
        FRVŠ dle okruhů
        Rozpočty zakázek
        dle programů
    Strategie a rozvoj
      Rozvojové projekty
      Projekt Partner
  Výpisy
    Číselníky
    Nabídka majetku
    Zaměstnanci - výběr
    Výpis přijíždějících studentů
  Objednávky
    Pořízení / editace objednávek