WebAuth

Z HelpDesk

S přihlašovacím systémem WebAuth se setkáte v celé webových aplikací ZČU. Tato stránka slouží jako lehký úvod do preblematiky a jako popis pojmu.

Co je WebAuth

WebAuth je autentizační systém pro webové stránky a webové aplikace. Je to vstupní brána do domény jednotného přihlašování SSO (Single Sign On).

Jak WebAuth pracuje

Ukázka webové stránky pro jednotné přihlášení.

Když se uživatel poprvé pokusí přihlásit do webových stránek chráněných systémem WebAuth je vyzván k zadání příslušného loginu a hesla (v našem případě orion loginu a hesla ). Informace o loginu a hesle jsou poté zaslány na cetrální server, kde dojde k jejich ověření a uložení. V případě, že se z webové stránky neodhlásíte a pokusíte se dostat na jinou webovou stránku chráněnou WebAuthem, centrální server odešle vaši zašifrovanou identitu zpět a není již třeba se znovu přihlašovat.

WebAuth pracuje s jakýmkoliv prohlížečem, který podporuje cookies.

Podrobný popis systému naleznete v tomto odkazu: LPS:WebAuth