Systém RT

Z HelpDesk

Většina problémů nebo požadavků na CIV (tedy nejen HelpDesk) se zpracovává v systému RT (Request Tracker), který patří do kategorie tzv. trouble ticketing systems. Každý požadavek dostane unikátní číslo, pod kterým lze sledovat vývoj řešení daného problému. V archivu lze po přihlášení také hledat záznamy o řešení problémů v minulosti.

Systém RT.jpeg

Systém RT má webové a e-mailové rozhraní. Je v něm zavedeno množství tematických front, které mají přiděleny konkrétní správce zodpovědné za řešení požadavků. Abyste nemuseli znát účel každé fronty, posílejte své požadavky na adresu helpdesk@zcu.cz nebo použijte webové rozhraní, požadavek za vás dále zpracujeme my.

Výhodou systému RT je zejména to, že se žádný e-mail neztratí, nezapomene, lze sledovat komunikaci s žadatelem (je označovaný jako requestor) i mezi lidmi, kteří se podílejí na řešení požadavku.

Na své požadavky, evidované v systému RT se můžete po ověření podívat a tak zjistit, zda a jak jsou řešeny, nebo jak byly v minulosti vyřešeny. Pokud po přihlášení neuvidíte seznam vámi popsaných problémů, je to chyba, kterou byste nám měli oznámit.