Telekomunikační služby/Pořízení SIM karty

Z HelpDesk

Tato stránka obsahuje postup při pořizování nebo změny v nastavení služební SIM karty pro zaměstnance ZČU.

Pořízení nebo změna v nastavení SIM karty

1) Pro zřízení nebo změnu v nastavení SIM karty je nutné dle Provozního řádu telefonie ZČU vyplnit Žádost o vytvoření telefonního účtu IV. kategorie a naskenovanou ji poslat na telefony@service.zcu.cz, na jejím základě Vám bude sděleno telefonní číslo nové SIM karty nebo provedena změna v nastavení již existující SIM karty.

2) Novou SIM kartu si lze po vyzvání odebrat na pracovišti HelpDesku pouze proti odevzdání Žádosti o vytvoření telefonního účtu IV. kategorie v papírové formě.

Další informace:

  • Služba je určena pro všechny zaměstnance ZČU. O jejím zřízení rozhoduje příslušný vedoucí pracovník.
  • Jeden zaměstnanec může užívat buď SIM kartu hrazenou zaměstnancem nebo hrazenou pracovištěm.
  • V odůvodněných případech může vedoucí pracoviště povolit vydání dvou SIM karet, kde jedna je hlasová a druhá datová (například pro telefon a tablet).
  • Poplatek za správu SIM karty dle ceníku ZČU (30 Kč/SIM/měsíc) hradí vždy pracoviště.

Převod soukromého čísla T-Mobile do ZČU

Pokud si chcete ponechat Vaše původní soukromé mobilní číslo T-Mobile je nutné mít ukončenou původní zákaznickou smlouvu T-Mobile nebo Váš stávající tarif nejdříve převést na tarif Twist, v žádosti uvést své mobilní číslo a číslo SIM karty (číslo napsané přímo na Vaší SIM) do položky "Přidělené telefonní číslo" a termín převodu na TWIST v Žádosti o vytvoření telefonního účtu IV. kategorie. V tomto případě není nutné vystavovat objednávku v objednávkovém systému ZČU (INIS). Bez uvedení termínu převodu na TWIST nemáme možnost zjistit v jakém stavu se převod nachází, protože tel. číslo je stále vedeno na soukromou osobu a jakýkoliv problém k převodu si musí řešit uživatel sám.

Převod soukromého čísla do ZČU

Pokud si chcete ponechat Vaše původní soukromé mobilní číslo je nutné si od Vašeho stávajícího operátora vyžádat tzv. ČVOP (Číslo Výpovědi Opuštěného Operátora). Toto získané ČVOP číslo pak napište spolu s Vaším soukromým mobilním číslem do položky "Přidělené telefonní číslo" v Žádosti o vytvoření telefonního účtu IV. kategorie.

Převod ZČU čísla na soukromé

V případě ukončení pracovní smlouvy ZČU nebo z jiných důvodů lze ZČU mobilní číslo převést na soukromé mobilní číslo T-Mobile - tarif Twist a dále s ním nákládat dle svého uvážení.

Správa a uživatelské nastavení

Většina nastavení SIM karty je řízena centrálně. Uživatel má však možnost některé nastavení ovlivnit po přihlášení do portálu Můj T-Mobile nebo v aplikaci Můj T-Mobile.