Práce:Plný výpis studentských prací

Z HelpDesk

CIV pro studenty připravuje pravidelně témata pro semestrální práce (SP), projekty a bakalářské práce (BP) a diplomové práce (DP). Jednotlivá témata vycházejí z potřeb CIV a předpokládá se jejich nasazení v běžném provozu. Pokud máte zájem o zadání, napište zadavateli a sjednejte si s ním schůzku. Vše potřebné vám vysvětlí a přesně popíše. Schůzka není závazná, měli by jste získat přesnější představu o úkolu. Úplné zadání je vytvořeno až po konzultaci. Můžete se obrátit i na rezervované zadání, zadavatel jej může nechat vypsat vícekrát.

Zadavatel od studenta očekává:

  • samostatnost a iniciativitu
  • podrobně konzultovat řešené zadání v každé části řešení

Na oplátku zadavatel poskytne:

  • potřebné informace pro splnění zadání a vizi předpokládaného výsledku
  • potřebné nástroje nebo zařízení (hardware, software, přístupy k datům, ...)
  • konzultace

Zkrácený výpis prací (jen nadpisy).

Téma práce

Design

<dpl> namespace = Práce category = Design notcategory = Archiv suppresserrors = true shownamespace = false include=* </dpl>

Programování

<dpl> namespace = Práce category = Programování notcategory = Archiv suppresserrors = true shownamespace = false include=* </dpl>

Databáze

<dpl> namespace = Práce category = Databáze notcategory = Archiv suppresserrors = true shownamespace = false include=* </dpl>

Operační Systémy

<dpl> namespace = Práce category = Operační systémy notcategory = Archiv suppresserrors = true shownamespace = false include=* </dpl>

Služby

<dpl> namespace = Práce category = Služby notcategory = Archiv suppresserrors = true shownamespace = false include=* </dpl>

Software

<dpl> namespace = Práce category = Software notcategory = Archiv suppresserrors = true shownamespace = false include=* </dpl>

Síť

<dpl> namespace = Práce category = Síť notcategory = Archiv suppresserrors = true shownamespace = false include=* </dpl>

Druh práce

Semestrální práce

<dpl> namespace = Práce category = Semestrální práce notcategory = Archiv suppresserrors = true shownamespace = false include=* </dpl>

Bakalářské práce

<dpl> namespace = Práce category = Bakalářské práce notcategory = Archiv suppresserrors = true shownamespace = false include=* </dpl>

Diplomové práce

<dpl> namespace = Práce category = Diplomové práce notcategory = Archiv suppresserrors = true shownamespace = false include=* </dpl>