Práce:Elektronický informační systém místností (DP)

Z HelpDesk

Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera
Rezervováno: ne
Návrh a pilotní realizace elektronického informačního systému pro učebny, laboratoře a přednáškové mísnosti ZČU. Je realizovatelný (a s využitím jakých technologií) záměr opatřit řádově stovky místností malými informačními panely ve stylu letiste.zcu.cz? Řešení centrální správy, konfigurace, rozbor pořizovacích a provozních nákladů jednotlivých variant