Práce:Využití cloud computing pro podporu výuky (BP)

Z HelpDesk

Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera
Rezervováno: ne
Návrh možností využití konceptu cloud computing - obrazy hotových prostředí (OS, aplikace, databáze, celé sítě) - jako studijní opory pro cvičení odborných předmětů. Zhodnocení a ověření použití prostředků národní gridové iniciativy CESNET pro provoz těchto virtuálních výukových prostředí.