Práce:Automatizace obnovy PKI certifikátů (DP)

Z HelpDesk

Zadání vypsal: Ing. Pavel Jindra
Rezervováno: ne
Analýza, návrh a realizace rešení pro automatickou obnovu certifikátů uložených na fyzickém autentizačním předmětu (JIS karta) v prostředí ZČU a certifikační autority EJBCA.