Nový zaměstnanec

Z HelpDesk

Zde uvádíme důležité informace pro nové zaměstnance bod po bodu.


Orion konto

Jako zaměstnanec ZČU automaticky získáváte e-mailovou schránku se svým uživatelským účtem v prostředí Orion. Registraci konta Orion provádí HelpDesk na základě žádosti sekretariátu domovského pracoviště při Vašem nástupu. Žádost je možné zaslat písemně na: helpdesk@zcu.cz . Je vhodné do zprávy uvést několik navrhovaných uživatelských jmen (Orion login může být do osmi znaků, malá písmena). Orion login je login, kterým se přihlašujete do Vašeho počítače, na stránky webmailu (pošta), na portál , atd.


Registraci si může zaměstnanec provést i sám na základě získání potřebných údajů od HelpDesku CIV. Tyto údaje získá po prokázání totožnosti kartou JIS nebo občanským průkazem.


Průkaz zaměstnance: JIS karta

JIS karta slouží k prokazování totožnosti na půdě univerzity. S JIS kartou můžete využívat tyto služby:

Vstupy do objektů ZČU, laboratoří, počítačových učeben a dalších prostor s omezeným přístupem, stravování v menzách ZČU výpůjčky v univerzitní knihovně ZČU, samoobslužné kopírování a tisk atd. O přístup na Vaší novou zaměstnaneckou JIS kartu je nutno požádat lokálního správce snímačů JIS oblasti, kde se budete jako zaměstnanec pohybovat. Při správném nastavení příslušných přístupových práv bude přístup funkční během dne. Aktualizace snímačů se provádí denně v 10.00, 13.00 a 23.00.


Jak získám kartu JIS?

Pro získání JIS karty musíte učinit následující:

  • podat žádost elektronicky na: http://jis.zcu.cz , zpětně na těchto stránkách hlídat i postup výroby Vaší karty JIS!


Portál - vše pod jednou střechou

Jak se do portálu dostanu?

Do portálu se přihlašujete svým Orion kontem a heslem na adrese: http://portal.zcu.cz Pro přihlášení do portálu je nutné mít ve svém webovém prohlížeči zapnuté cookies. Po úspěšném přihlášení se Vám jako učiteli objeví záložka Moje výuka.

Obsahuje aplikace IS/STAG určeném také učitelům (zadávání známek, vypisování termínu zkoušek, atd. )


Portál - vizitka

Aplikace v portálu v záložce Já/Moje vizitka

Do vizitky se může přihlásit každý zaměstnanec ZČU s platným Orion kontem. Vizitka zároveň umožňuje nastavit zveřejnění některých údajů na webu (fotografie, mobilní telefon...). V této kategorii můžete využít např. nastavení změny hesla po telefonu


Intranet - interní informace pro zaměstnance a studenty

Adresa: https://intranet.zcu.cz

Pro vnitřní komunikaci na ZČU slouží interní komunikační kanál - intranet.zcu.cz, kam se můžete přihlásit svým Orion kontem a heslem.
Nastavte si ho jako výchozí stránku, aby vám neutekly žádné interní novinky. Najdete tu také rozcestník užitečných odkazů a kalendář akcí.
V profilu uživatele si můžete sami nastavit, z jakých pracovišť chcete odebírat novinky.
Informace celouniverzitního charakteru se vám zobrazí automaticky. Sledujte intranet a žádná důležitá zpráva pro zaměstnance vám již neunikne.


CourseWare - elektronické informace a studijní materiály pro Vaši výuku

Adresa: http://courseware.zcu.cz nebo http://cw.zcu.cz

Vyučujícím CourseWare nabízí několik portletů, které mohou při prezentaci svého předmětu použít: portlet pro uveřejnění libovolného textu, portlet pro umístění libovolného počtu doplňujících dokumentů, portlet pro komunikaci se studenty formou diskusního fóra, portlet pro uveřejnění aktualit týkajících se výuky předmětu, portlet zobrazující doplňující obrázky nebo celou obrázkovou galerii a další portlety. Základní struktura stránek pro nově zaváděný předmět je na žádost vyučujícího připravena a naplněna sadou prázdných portletu a dále portlety, které zobrazující automaticky různé informace o předmětu uložené v databázi IS/STAG. Obsah prázdných portletů pak vyučující vyplní podle svých potřeb, přebytečné portlety odmaže, případně další portlety na stránky přidá. Celý proces úvodního zadání informací a kompletace stránek nového předmětu vyučující provádí v „offline“ verzi stránek, kterou ostatní uživatelé z řad studentů nevidí. V okamžiku, kdy má vše zadáno a připraveno, zažádá o zveřejnění stránek.


Zde uvádíme ještě několik důležitých adres:Všechny potřebné informace lze získat na stránkách: http://helpdesk.zcu.cz

Můžete se také obrátit na náš HelpDesk CIV.

HelpDesk CIV je tady proto, aby pomáhal vám jako zaměstnancům ZČU. Kromě přístupu k dokumentaci potřebuje uživatel mít možnost elektronicky či osobně požádat o radu či pomoc.
V řadě případů kromě rady potřebuje vyřešit konkrétní svízelnou situaci (zapomenutí hesla, ztráta důležitých dat). Přesně k tomu slouží HelpDesk CIV.


GitLab

GitLab se nachází na stránce impil.civ.zcu.cz. Pro spárování Kerberos identity použijte návot zde LPS:GitLab