Elektronická pošta v prostředí OrionXP

Z HelpDesk


Podpora systému OrionXP byla ukončena

Systém Windows XP není a nadále nebude podporován.
Používání Windows XP představuje velké bezpečnostní riziko, 
aktualizace operačního systému je silně doporučena.

Následující obsah již není aktuální, ani udržován.
V prostředí OrionXP můžete pro práci s elektronickou poštou používat několik různých klientů. Ti se liší množstvím funkcí i způsobem používání. Při přípravě distribuce OrionXP bylo rozhodnuto, že její součástí nebude klient Microsoft Outlook ani Outlook Express, protože tyto programy představují velké bezpečnostní riziko a v současnosti jsou nejužívanějším prostředkem k šíření počítačových virů. Svým vzhledem a ovládáním má ke klientu Outlook Express nejblíže program Mozilla Thunderbird, a proto dosavadním uživatelům programů z rodiny Outlook doporučujeme přejít právě na tento produkt. K dispozici jsou níže uvedené programy.

Pine

Pine je terminálový (pracující v textovém režimu) klient elektronické pošty dostupný pouze v anglické verzi. Přesto jej lze vřele doporučit k používání, je totiž velmi rychlý a naprosto odolný vůči virům šířeným elektronickou poštou. Jeho ovládání může být pro někoho poněkud zvláštní a nepřehledné, nicméně díky dobré vazbě na externí prohlížeče je pohodlné i prohlížení příloh v různých (i grafických) formátech.

Pine screenshot.gif

Pine je v současnosti jediným klientem elektronické pošty, který v prostředí OrionXP podporuje SSO (to znamená, že po přihlášení k systému již nemusíte zadávat znovu své uživatelské jméno a heslo k tomu, abyste si mohli přečíst elektronickou poštu.

Návod k používání klienta Pine můžete najít na adrese http://www.washington.edu/pine/tutorial.4/.

Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird je klient, jehož uživatelské rozhraní se velmi podobá často používaným klientům firmy Microsoft. Ve srovnání s nimi je však výrazně odolnější proti nakažení počítačovým virem. Mimo to je Mozilla Thunderbird stabilnější a průhlednější z hlediska konfigurace i systémové údržby (chování programu a nároků na uživatelská práva v OrionXP). Mozilla hovoří česky.

Thunderbird.JPG

Prohlížeč Mozilla Thunderbird doporučujeme především těm uživatelům, kteří jsou zvyklí na práci s klienty Outlook nebo Outlook Express a nechtějí si zvykat na odlišné prostředí.

Návod na převod lokálních složek (to jsou ty, kde máte uloženou "staženou poštu") z formátu klienta Outlook Express můžete najít na adrese http://helpdesk.zcu.cz/wiki/Outlook_Express.

Návod k používání klienta Mozilla Thunderbird můžete najít na adrese http://helpdesk.zcu.cz/wiki/Mozilla_Thunderbird.

WebMail

Webový poštovní klient WebMail je dostupný na adrese http://webmail.zcu.cz. Jeho ovládání je podobné většině freemailových systémů v prostředí WWW (seznam, atlas...).

Výhodou webového rozhraní je bezproblémová dostupnost pošty, prakticky z každého počítače připojeného k Internetu a vybaveného webovým prohlížečem. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že webové rozhraní je nejpomalejší a nejméně pohodlné pro rutinní práci s poštou. Proto jej CIV považuje nikoli za primární, ale pouze jako doplňkový způsob práce s poštou pro uživatele, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou použít plnohodnotný poštovní program - například pro uživatele na cestách. S pomocí nástroje WebMail lze provádět i údržbové operace v prostoru vyhrazeném na poštovním serveru pro ukládání elektronické pošty (zjišťování volného místa apod.)

Webmail2.JPG