Počítačové učebny CIV

Z HelpDesk

Následující tabulka ukazuje seznam a přehled vybavení veřejných počítačových učeben ve správě CIV. Ve všech učebnách platí Provozní řád veřejných počítačových učeben CIV.
Kromě veřejných počítačových učeben můžete rovněž využít Informační kiosky ZČU.

Tabulka počítačových učeben CIV

Učebna Stanice Notebooky Vybavení počítačů Režim OrionX Orion7 Provozní doba
UI201 0 HP EliteDesk 800 G3 TWR - UČEBNA V REKONSTRUKCI! X 8.00–20.00
UI202 20 HP EliteDesk 800 G3 TWR + výkonná grafika, vhodné pro náročnější práci X 8.00–20.00
UL602 31 HP EliteDesk 800 G3 TWR J, R X 8.00–20.00
UI505 10+6 PC různých konfigurací a další vybavení pro potřeby IoT lab O, J 8.00–20.00
Celkem 81 + 6

Provoz:
Zobrazená provozní doba učeben platí pro pondělí až pátek během semestru.
O zkouškovém období a o prázdninách je provozní doba upravována. Aktuální provozní dobu naleznete na stránkách HelpDesku.

Režim:

  • O - přístup omezen pouze pro uživatele se zvláštními právy
  • R - učebna je převážně rozvrhována
  • J - vstup na JIS kartu

Zkratky místností jsou dostupné na stránkách Provozu a služeb.

Další počítače

Další počítače jsou k dispozici v katedrálních učebnách nebo veřejných fakultních učebnách. Jejich vybavení, umístění a správa je v rukou jednotlivých kateder a fakult. Volně přístupné počítače jsou také ve studovnách Univerzitní knihovny.