VPN/PKI

Z HelpDesk
< VPN

Bezpečný vzdálený přístup VPN

Pomocí VPN (Virtual Private Network) se mohou zaměstnanci přihlásit do univerzitní sítě například z domova, zahraničí nebo z jiné univerzity. Po připojení k VPN se automaticky stáváte součástí sítě WEBnet a tudíž je nutné dodržovat pravidla používání sítě WEBnet.

Provozní řád kolejních sítí nedovoluje používání služby VPN z kolejních sítí!

Jak funguje VPN?

Klient požádá server o vytvoření tunelu. Po ověření uživatele (jménem nebo certifikátem) se mezi klientem i serverem vytvoří šifrovaný tunel přes který jdou veškerá data. Ostatní servery po cestě tak vidí komunikaci mezi klientem a serverem šifrovaně a nejsou schopny ji přečíst. Cílový server data rozšifruje a pošle dál do internetu.

Služba VPN PKI

Pro ověření použijte osobní síťový certifikát vydaný certifikační autoritou ZČU CA.

Uživateli je dynamicky přidělena IP adresa z rozsahu 147.228.234.0/23 a IPv6 adresa z rozsahu 2001:718:1801:ea00::/64.

Statické adresy lze přidělovat zaměstnancům po dohodě. Kontaktujte HelpDesk.

Další informace ke službě VPN

  • Každý uživatel může být ke službě VPN přihlášen pouze jednou. Při druhém přihlášení z jiného počítače se první připojení automaticky ukončí.
  • Při neaktivitě klienta delší než 2 hodiny dojde k automatickému odpojení a je nutné se znovu přihlásit.
  • Maximální doba připojení uživatele ke službě VPN je 12 hodin. Poté je nutné se znovu přihlásit.
  • Pokud se nepodaří připojit, prostudujte FAQ - nejčastější problémy s připojením prostřednictvím VPN a jejich řešení.

Služba OpenVPN CIV

Prostřednictvím služby OpenVPN CIV získáte přístup do přísně zabezpečené sítě CIV. Pro ověření uživatele je použit osobní síťový certifikát vydaný certifikační autoritou ZČU CA. Uživateli je staticky přidělena IP adresa.

Návody pro připojení prostřednictvím služby OpenVPN CIV

Konfigurační soubor OpenVPN CIV

Konfigurační soubor OpenVPN klienta