Public:Svamberg

Z HelpDesk

Studentské práce

Hotové, rozpracované i volné zadání studentských prací. Volná zadaní lze uplatnit na různé obory nebo předměty. Důležité je, aby se zadáním souhlasil vyučující daného předmětu.

Prezentace

Grantová činnost

Ostatní

  • noze.pdf - přednáška o nožích, jak se k nim chovat a jak k nim přistupovat
  • lejno.pdf - přednáška o tom, jestli není vhodné změnit životosprávu a co lze vyčíst ze stolice

Návody

Jiné