Public:Svamberg/Životopis

Z HelpDesk

Strukturovaný životopis

Vzdělání

 • 2002 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor distribuované systémy
 • 2002 Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, pedagogické minimum
 • 2007 CCNA1-4 Instruktor
 • 2008 CEE CCNP Networked Academy (Feltham), CCNP1-4 Instruktor
 • 2011 průmyslová certifikace CCNA

Praxe

 • 2002+ Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU, Oddělení distribuovaných systémů Laboratoře počítačových systémů, administrace:
  • operačního systému Linux,
  • distrubuovaného souborového systému AFS,
  • diskových úložišť a infrastruktury FibreChannel,
  • virtualizační technologie Xen.
 • 2006+ CESNET, řešitel výzkumného záměru, projekt MetaCentrum (národní Gridová a superpočítačová infrastruktura)
 • 2007+ instruktor CCNA na RCNA ZČU
 • 2008+ instruktor CCNP na RCNA ZČU

Znalosti

Technologie s kterými jsem se zabýval podrobněji a orientuji se v nich více než jen uživatel:

 • operační systémy na administrační úrovni
  • Linux se specializací na GNU Debian (>15 let na administrátorské úrovni, >10 let správa cca 200 serverů)
  • balíčkovací systém Debianu (správa repozitáře, vytváření a úpravy balíčků, ...)
  • Instalační systém FAI
  • LVM, mdadm
 • programovací jazyky
  • shell (bash, dash)
  • Perl
  • C
  • PHP
  • "pasivně" další jazyky
 • databáze:
  • MySQL
  • Postgresql
 • formátovací jazyky
  • LaTeX
  • HTML
 • technologie
  • Andrew File System (AFS)
  • NFS (v3 i v4)
  • Kerberos v5
  • FibreChannel (disková pole, switche, NetApp MetroCluster, NexSan, QLogic, Xyratex, IBM, ...)
 • virtualizace
  • Xen
  • LXC
 • sítě
  • switching: VLAN, VTP, ...
  • routing: RIP, EIGRP, OSPF, ...
  • iptables, shorewall
  • IPv6
  • Cisco IOS (instruktor CCNA a CCNP)
 • software:
  • verzovací systémy: CVS, GIT
  • konfigurační systémy: CFEngine
  • webové systémy: MediaWiki
  • monitoring: Nagios, NConf, NRPE

Publikační činnost

Grantová činnost

Projekty na kterých jsem se podílel:

Další činnost

 • vedení bakalářských a diplomových prací pro FAV ZČU
 • publikační činnost z oblastí systémové bezpečnosti, správy systémů a virtualizace strojů v časopisech a konferencích

Textový životopis

Ing. Michal Švamberg je absolventem Fakulty Aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni v oboru Distribuované systémy. Od roku 2002 pracuje v Laboratoři počítačových systémů (LPS) Centra informatizace a výpočetní techniky (CIV), kde se účastnil návrhu a budování kolejních sítí Západočeské univerzity. Dále se zabývá správou operačního systému Linux a jeho integrací do distribuovaného výpočetního prostředí Orion. Spravuje FibreChannel infrastrukturu, distribuovaný souborový systém AFS a XEN virtuální stroje. Na ZČU působí jako instruktor v certifikačních programech CCNA a CCNP z Cisco Networking Academy Program. Pro CESNET z.s.p.o. se podílí na správě výpočetních clusterů jako řešitel výzkumného záměru, projekt MetaCentrum národní Gridové a superpočítačové infrastruktury.

Formát europass

Životopis dle http://europass.cedefop.europa.eu/ je v souboru Europass-svamberg.pdf (aktualizováno 2010)

Zájmy

 • vaření a ochutnávání
 • cestování, turistika, feráty
 • provozování železničních systémů
 • squash, volejbal, běžky, ...