Public:Svamberg/Semestrální práce

Z HelpDesk

Seznam semestralek pro KIV/PD

Provedení úprav ve filtru logů s webovým rozhraním

Zadano: Pavel Hvezda
Na dříve vzniklé bakalářce provést tyto úpravy: založit veřejný projekt, vytvořit instalační balíček, zdokumentovat, k vyhledávacímu filtru přidat tlačítko 'smazat' SW a vývojové prostředí bude poskytnuto. Projekt používá PHP, jQuery, MySQL a Apache2.


Vylepšení pluginu do xfce pro přehrávač mocp

Zadano:
Z minulé semestrální práce vznikl základní plugin pro xfce. Nyní je třeba jej rozšířit o další možnosti a připravit jej pro další vývoj. Součástí práce je založení veřejného projektu (např. na sourceforge.net), import zdrojových kódů do verzovacího systému a vytvoření releasu. Komunikace s vývojáři XFCE o zahrnutí SW pod jejich křídla. Aktualizace pluginu (pokud je nutná) a doplnění o další funkce (získání informací o přehrávané písničce, bublinková nápověda, ...). Rozsah prací (není nutné provést vše výše uvedené) se bude odvíjet od možností a způsobu zveřejnění projektu.


Správa repozitáře Debian pro servery a testování

Zadano:
Navrhnout systém a způsob práce s repozitářem pro Debian (vytvoření, aktualizace, vlastní balíky, ...). Jedná se o správu repozitáře pro použití příkazů apt-get a aptitude. Současně navrhněte automatický systém testů pro zavislosti balíků a jejich správu. V práci by měly být využity již existujicí projekty a nástroje v co největší míře.


Nalezení a oprava chyby ve webovém rozhraní afs.zcu.cz

Zadano:
V projektu filedrawers jsou 2 chyby:

  • při prvním přístupu nahlásí "Bad gateway..."
  • při uploadu souborů, který trvá trochu déle (přes minutu), se rozpadne spojení

Cílem je identifikovat alespoň jednu chybu a opravit ji, pokud to bude možné. Vývojové prostředí bude poskytnuto.


Vytvoření balíku pro afsadm

Zadano:
Program afsadm je aplikace typu server/client vzniklý na CIV. Jde o jednoduchý nástroj pro delegaci oprávnění (obdoba sudo na linuxu). Cílem je vytvoření debian balíku pro část serveru a připojit ji k již existujícímu klientovi. Dále zveřejnění (založení veřejného projektu, např. na sourceforge) a doplnění dokumentace. Program je psaný v jazyce C, v kódu bude možná potřeba upravit cesty ke knihovnám nebo zastaralé volání některých funkcí. Zdrojové kódy budou dodány.

Přednáška a ukázka distribuovaného souborového systému

Zadano:
Připravte přednášku (10min) a reálnou ukázku (15min) vybraneho distribuovaného systému. Podklady pro přípravu jsou http://helpdesk.zcu.cz/wiki/T%C3%A9mata_studentsk%C3%BDch_prac%C3%AD/Obecn%C3%A9_zad%C3%A1n%C3%AD_k_p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1k%C3%A1m Dřívější přednášky (s dotací 10min a bez ukázky) jsou k dispozici na http://helpdesk.zcu.cz/wiki/Studentsk%C3%A9_p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ky_o_IT_technologi%C3%ADch Vybírat lze z těchto distribuovaných souborových systémů:

hadoop (hdfs)

extreemfs

lustre

glustrefs

gfs2

gfarm

fhgfs

jiny distribuovaný FS

  • nutná konzultace