Google Drive

Z HelpDesk

Google disk je cloudové uložiště, které je součástí Google Apps. Podporované platformy jsou Windows, Mac OS, Android nebo na zařízeních iPhone nebo iPad. Google disk byl uveden do provozu 24. 4. 2012 společností Google. V listopadu 2013 už měl 120 miliónů uživatelů na celém světě.

Při osobním účtu můžete využít 15 GB. Za příplatek je možné kapacitu navýšit až na 30 TB. Pokud používáte školní účet máte přidělenou kapacitu na disku vyšší. Problematika velikosti úložného prostoru je podrobně probrána zde Google Drive/Quoty na Gapps. Kapacitu disku je možné ověřit na: https://www.google.com/settings/storage.

Návody

Bezpečnost

Na straně uživatelů Google Apps jsou automaticky šifrované pomocí protokolu SSL/TLS. Není nutné používání sítí VPN nebo jiné nákladné infrastruktury. Informace uložené v systému jsou rozdělené do nečitelných fragmentů a nelze je přečíst. Proto při krádeži disku není možné jejich zneužití.