FAQ - Telefony

Z HelpDesk

Tato stránka popisuje nejčastější dotazy uživatelů k telefonním službám ZČU.

Nahlášení problémů s telefonem a telefonními službami

Kam nahlásit problém a jak?

Řešení:

Chyby a problémy související s telefonem a telefonními službami prosím hlašte na helpdesk@zcu.cz.

Při vyplňování hlášení chyby, prosíme, uvádějte:

1) o jaký typ telefonu se jedná,
2) kde je umístěn,
3) telefonní číslo,
4) o co jste se snažili a jak,
5) jakým výsledkem skončila vaše akce,

Zřízení a správa telefonního účtu

Jaké je rozdělení telefonních účtů?

Telefonní účty jsou poskytovány v několika kategoriích:

  • kategorie I. - hovory bez dalších poplatků. tj. v rámci ZČU, případně pomocí ENUM
  • kategorie II. - rozšíření kategorie I. o možnost volání na pevné linky v ČR
  • kategorie III. - rozšíření kategorie II. o možnost volání na mobilní čísla
  • kategorie IV. - rozšíření kategorie III. o možnost volání do zahraničí.

Mobilní telefony jsou z technických důvodů zařazeny pouze do kategorie IV.

Jak přiřadit nebo přesunout telefon do jednotlivých kategorií?

Řešení:

Přiřazení a přesuny do jednotlivých kategorií jsou prováděny na základě žádosti zaslané e-mailem nebo na základě předepsaného formuláře v papírové nebo elektronické formě.

Telefonní seznam

Informace o všech telefonních číslech jsou uvedeny v telefonním seznamu. Část údajů se generuje automaticky z příslušných databází. Za správnost a aktualizaci dat dle Provozního řádu telefonie ZČU zodpovídá příslušné pracoviště.

Nesouhlasí údaje uvedené v telefonním seznamu?

Řešení:

Úpravu provádí sekretariát katedry po přihlášení do aplikace Vizitka, viz též článek Vizitka a telefonní seznam. Pokud sekretariát nemůže data upravit, obraťte se prosím na helpdesk@zcu.cz. Stejný zdroj dat je i pro phone.zcu.cz.