Elektronický podpis

Z HelpDesk

Interní elektronický podpis

  • Slouží k jednoduchému a levnému provedení podpisu v elektronickém dokumentu, který je uznáván uvnitř ZČU.
  • Certifikát získá každý uživatel samoobslužně na základě znalosti svého Orion hesla.
  • Certifikát a klíč je uložen na disku počítače. Proti kopírování a zneužití ho musí primárně chránit uživatel svým chováním (bezpečné uložení, ochrana heslem).

Postup získání interního elektronického podpisu.

Návod na použití interního elektronického podpisu pro podpis PDF dokumentu v Acrobat Readeru (Windows, MacOS, Android).

Návod na použití interního elektronického podpisu pro podpis PDF dokumentu v Okularu (multiplatformní).


Kvalifikovaný elektronický podpis

  • Slouží k podepisování dokumentů v souladu s platnou legislativou ČR a pro komunikaci se státní správou.
  • Používáme komerční produkt (kvalifikovaný certifikát) od společnosti PostSignum, který je zpoplatněn.
  • Certifikát získá zaměstnanec ZČU pouze v oprávněných případech pokud ho potřebuje pro komunikaci jménem ZČU. Žádost o certifikát musí být schválena vedoucím pracovníkem na úrovni ředitele útvaru a musí obsahovat nacionále držitele, útvar, pracovní pozici (bude uvedeno v certifikátu) a také účel použití certifikátu. Prvotní vydání probíhá prostřednictvím České pošty (osobní návštěva).
  • Certifikát a klíč je uložen na USB tokenu (je nutné zakoupit), který je chráněn PINem. Nelze ho zkopírovat a ani zneužít bez znalosti PINu.

Pro získání kvalifikovaného certifikátu podejte žádost standardním postupem přes HelpDesk.

FAQ časté otázky a odpovědi

Používají se ještě PKI JIS karty?

Výdej JIS karet s elektronickým certifikátem byl ukončen. Systém finanční kontroly (oběh ojednávek a faktur) již certifikáty nepoužívá v žádné formě.

Jak podepíšu dokument?

Pokud nemáte dokument ve formátu PDF, tak ho do něj převeďte (tisk, vybrat tisk do PDF). Pro následný podpis použijte Acrobat reader dle návodu Elektronické podpisy v Acrobat Readeru - TCS-P.

Výsledný podpis není validní (svítí červeně)

Podpis provedený interním elektronickým podpisem není obecně uznávaným podpisem. Proto o něm Adobe PDF reader říká, že není validní. Pro interní účely lze nastavit PDF reader tak, že interní elektronický podpis uznává (viz návod Elektronické podpisy v Acrobat Readeru - TCS-P).