Zásady přijatelného užití mobilního připojení

Z HelpDesk


Tyto zásady jsou určeny dočasným uživatelům, kteří využívají mobilní připojení.

I. Základní pojmy

  1. Mobilním připojením je označováno používání bezdrátových síti eduroam a zcu-mobile.
  2. Garant je osoba s právem vydávat časově omezené přístupové údaje k mobilnímu připojení.
  3. Dočasný uživatel je uživatel, kterému garant vydal časově omezené přístupové údaje k mobilními připojení.

II. Práva dočasného uživatele

  1. Dočasný uživatel má po přidělení přístupových údajů právo využívat bezdrátové sítě zcu-mobile a eduroam (pouze přístupové body ve správě ZČU).

III. Povinnosti dočasného uživatele

  1. Uživatel je při používání mobilního připojení povinnen dodržovat platné zákony a univerzitní směrnice, zejména Pravidla používání sítě WEBnet a Provozní řád pro připojování mobilních zařízení
  2. Uživatel smí připojit pouze řádně zabezpečené zařízení.
  3. Uživatel nesmí nikomu dalšímu sdělovat přidělené credentials (uživatelské jméno a heslo).

IV. Ostatní ujednání

  1. Dočasným uživatelům zajišťuje veškerou uživatelskou podporu výhradně jejich garant.
  2. CIV má v odůvodněných případech právo dočasného uživatele odpojit na nezbytně nutnou dobu nebo trvale. O této skutečnosti je informován garant garanta.