SIS:Vizitka a telefonní seznam

Z HelpDesk

Interní dokumentace CIV pro správu vizitek a telefonního seznamu. Pro uživatele ZČU je určen návod na stránce Vizitka_a_telefonní_seznam.

Vstupy do aplikací

Kompetence oddělení CIV při vyřizování požadavků (návrh)

Oddělení Rámcová zodpovědnost Vstupní RT fronta Typové požadavky a jejich řešení
HelpDesk Poskytnutí základní informace operator
 • uživatel nic neví a reklamuje špatná data - odkaz na dokumentaci a sekretariát pracoviště
 • uživatel má problém se standardní operací - převzetí a doplnění požadavku, předání do sis
 • uživatel chce změnit fyzické přiřazení linky - převzetí a doplnění požadavku, předání do telefony
SIS Správa telefonního seznamu sis
 • diagnostika problémů uživatelů (chybné záznamy v PER a pod.)
 • zadávání čísel pro funkce v PER (jednorázově teď a pak při změně org. struktury)
 • přidělování nadstandardních práv k aplikaci
 • detekce nekonzistencí seznamu a ústředny (?)
TLF Správa telefonní sítě telefony
 • zřizování a úpravy linek
 • změna textu na displeji telefonu
 • udržování číslovacího plánu
 • detekce nekonzistencí seznamu a ústředny (?)
PIS Vývoj a údržba aplikace pis
 • oprava chyb aplikace, nové fíčury
 • monitoring provozu aplikace. Plugin do nagiosu není potřeba.
 • úprava číselníků (střediska, číslovací plán).

Zdroje dat a odpovědnost za ně

Údaj Zdrojová agenda Útvar odpovědný za data
Osobní údaje (jméno, příjmení, tituly) Personalistika Magion Personální odbor
Pracovní pozice (vedoucí, zástupce, tajemník, sektretariát) Pracovní místa Magion Personální odbor Vazba zrušena 2/2020, funkce a pozice se zadávají přímo v aplikaci vizitka
Emailová adresa Správa Orion kont RT konta
Skutečná linka, popiska na displeji telefonu Správa telefonů RT telefony
Osobní linka, úřední hodiny Vizitka Pracovník nebo sekretariát jeho oddělení
Neosobní linky, hosté, místnosti... Vizitka Sekretariát oddělení

Přehled vazeb

Vizitka a telefony vazby.png

Periody aktualizací vazeb

Vazba Popis, přenášená data Perioda aktualizace
Pracovní místa -> vizitka Přenos pracovních míst a osob k nim přiřazených Každý den o půlnoci
IdM -> vizitka Email, osobní údaje, pracoviště, zakládání a blokace lidí na pracovišti Zatím nedořešeno
VOIP -> vizitka Existující linky a jejich přiřazení Každý den o půlnoci
vizitka -> VOIP Požadavky na změny v tlf. síti email do RT okamžitě po změně
vizitka -> ts Data pro telefonní seznam okamžitě
vizitka -> phone Data pro telefonní seznam okamžitě
vizitka -> web Data pro web - záznam zaměstnance cca 5 minut zpoždění

Přístupová práva do aplikace

 • základní práva má každý uživatel, může si opravovat své linky
 • zástupce - tuto roli získávají automaticky vedoucí, tajemník a sekretářka pracoviště podle údajů v personalistice. Navíc roli může získat ten, koho nastaví administrátor. K dispozici má navíc záložky a funkce:
  • vyhledávání osob
  • správa neosobních linek
  • ústředna (výpis linek pracoviště z ústředny) (nefunguje aktualizace po změně VOIP systému)
  • volná čísla
 • administrátor - hlavní uživatel z CIVu, právo se nastavuje přímo v databázi aplikace. Navíc má proti zástupci k dispozici ještě funkce:
  • číslovací plán - přiděení bloků linek pracovištím
  • práva (editace ručních zástupců)
  • porovnání linek - zjištění rozdílů přiřazených linek mezi seznamem a fyzickým stavem linek v ústředně (nefunguje viz výše)

Více podrobností v RT#310487.

Číslovací plán

Podle číslovacího plánu jsou přidělovány řady čísel jednotlivým pracovištím. Správci pracoviště mají možnost vypsat volná čísla v přidělených řadách v samostatné sestavě. V každém plánu jsou vyhrazena některá čísla pro funkční aliasy:

Linka Funkce
xx00 Vedoucí pracoviště
xx01 Sekretariát
xx02 Fax
xx03 Tajemník
xx04 Zástupce vedoucího pracoviště

U menších pracovišť začíná řada i jinde, než na celé stovce (např. KHV od 5330). Číslovací plán vidí administrátoři TS v aplikaci vizitka v záložce Číslovací plán.

Přehled starších funkcí TS převedených jinam