Konec pracovního poměru

Z HelpDesk

Při ukončení pracovního poměru obdržíte na svém pracovišti Potvrzení o vypořádání závazků zaměstnance vůči ZČU. Ten předložíte společně s Vaší JIS kartou na pracovišti HelpDesk CIV , kde Vám formulář potvrdí podpisem a razítkem.

  • Vrátit kartu je nutno osobně nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného neověřenou plnou mocí, která musí obsahovat: celá jména, bydliště, data narození nebo rodná čísla, důvod plné moci, datum a podpisy.

Pracoviště HelpDesku CIV

  • Bory, Univerzitní 8 UI205 7:00 - 20:00
  • Jungmanova 1/153, JJ108 7:00 - 15:00

Řádně vyplněný formulář předáte na personální odbor či na své pracoviště.