Kolejní sítě

Z HelpDesk

Tento dokument popisuje stav, organizační záležitosti a technické parametry kolejních sítí.

Kolej Máchova
Kolej Borská
Kolej Bolevecká

Stav lokálních sítí (LAN) na kolejích ZČU

Kolejní sítě jsou zvláštní chráněné sítě v síti WEBnet určené převážně pro studenty ubytovaných na vysokoškolských kolejích. V některých aspektech se kolejní sítě výrazně odlišují, v jiných přebírají zvyklosti ze sítě WEBnet.

Připojení kolejí k síti WEBnet

Všechna připojení kolejních sítí k síti ZČU (potažmo k Internetu) jsou plně ve správě CIV. Připojení ke kolejní síti je určeno studentům pro studijní účely. Na kolejní sítě jsou uplatněna restriktivní pravidla, která omezují určité služby. Toto je zvláště z důvodu ztížení možnosti "škodit" v cizích sítích a mimo jiné taky ze snahy ochrany kolejních sítí před útoky vedenými "z venčí".

  • zakázané porty do sítě WEBnet:
    • 135, 137, 138, 139, 445, 1025, 1639, 5000, 5554, 9996 (RPC, SMBFS a nejčastěji zneužívané porty)
    • 25 (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol je nahrazen portem 465 - Simple Mail Transfer Protocol over SSL)
  • zakázaný přístup do kolejních sítí
  • služby mezi kolejemi

Podmínky užívání přípojení

Při připojení do kolejní sítě se automaticky stáváte součástí sítě WEBnet a tudíž je nutné dodržovat základní pravidla a podmínky pro užívání sítě. Více viz pravidla používání sítě WEBnet a provozní řád kolejních sítí.

Chci se připojit

Tato část je určena převážně studentům prvních ročníků. Způsob registrace v kolejních sítích se totiž výrazně liší od registrace v síti WEBnet. Nutnou podmínkou pro registraci v kolejní síti je platné uživatelské konto v síti WEBnet.

Jak již bylo výše naznačeno, připojení k místní síti závisí na typu koleje na které jste ubytováni. Zeptejte se ve svém okolí (třeba na vedlejším pokoji) co musíte udělat, aby jste se mohli připojit ke kolejní síti. Počítejte s tím, že za připojení ke kolejní síti může být vybírán dobrovolný příspěvek jeho výši můžete zjistit na nástěnce dané koleje nebo WWW stránkách dané koleje. Tato cena je dobrovolným příspěvkem za pomoc při využívání infrastruktury místní kolejní sítě, nejedná se o platbu za připojení k internetu (ikdyž je tak v některých cenících psáno), ten je poskytován bezplatně.

Postup registrace počítače

K připojení budete potřebovat znalost hardwarové adresy vaší síťové karty, jméno vašeho stroje (jméno podle kterého jej budou moci ostatní uživatelé sítě nalézt) a označení pokoje a zásuvky, do které se chcete připojit. Postupujte následovně:

  1. Připojte svůj počítač do síťové zásuvky na svém pokoji a nastavte v operačním systému v nastavení síťového připojení (Ethernet) položku "automaticky získávat adresu IP ze serveru DHCP".
  2. Při pokusu přistupovat na internet budete přesměrován(a) na registrační stránku. Případně můžete rovnou napsat do internetového prohlížeče adresu https://knet.zero.zcu.cz (funguje pouze z kolejní sítě). Zde zadejte své uživatelské jméno a heslo pro systém Orion a vyplňte základní údaje o svém počítači a jeho umístění na koleji.

Postup připojení kolejní sítě pro studenty LF UK

Pro úspěšnou registraci je potřeba mít Váš průkaz studenta LF a znát hardwarovou adresu počítače. Přístupy do budov přes hostovské karty zajišťuje nejčastěji služba na vrátnici nebo je možné požádat vedoucí koleje SKM.

Co je to hardwarová (nebo též ethernetová) adresa?

Hardwarová adresa síťové karty je 12 místné hexadecimální číslo, které lze zjistit programem dodávaným se síťovou kartou nebo programovým vybavením, které je součástí vašeho operačního systému. Pro MS Windows lze použít program winipcfg nebo ipconfig, pro OS Linux je k dispozici program ifconfig.

Když mám problém...

Pokud máte nějaký problém, zkuste se zeptat "služebně" staršího studenta nebo navštivte místní WEB server, na kterém najdete mnoho užitečných informací a často také diskusní fórum. Pokud si myslíte, že daný problém je problémem sítě WEBnet, pak použijte emailovou adresu helpdesk@zcu.cz pro oznámení problému. Nezapomeňte se napřed porozhlédnout na stránkách http://helpdesk.zcu.cz, kde jsou uveřejňovány návody a informace o síti WEBnet včetně plánovaných výpadků sítě.

Doporučené čtení