Telekomunikační služby/IP telefonie

Z HelpDesk

Služba SIP IP telefonie (VoIP ZČU) je určena nejen pro uživatele Západočeské univerzity, ale i pro cizí uživatele volající směrem do univerzity. Velikou výhodou této služby je její cena za volání, je totiž ve většině případů zadarmo. Další výhodou této služby je možnost volání odkudkoliv ze světa nebo i ze svého domova do univerzity nebo do spřátelené organizace (instituce zapojené do IP telefonie sdružení CESNET z.s.p.o.) nebo do organizace s číslem dosažitelným pomocí systému ENUM (ENUM v ČR) to vše za minimální poplatek případně rovnou opět zadarmo.

Hybridní IP telefonie

Dalším možností využití této služby je telefonování pomocí tzv. hybridního IP telefonu v budovách Západočeské univerzity a jejich blízkého okolí, kde máme vybudovanou rozsáhlou bezdrátovou síť čítající přes 101 přístupových bodů. Mobilní GSM/SIP telefony mají možnost se připojit do sítě eduroam a využívat tímto IP telefonii Západočeské univerzity, nebo pokud nebudou v dosahu bezdrátové sítě automaticky se přepnout do komerční GSM sítě a využívat tímto telefonii daného GSM operátora.

VoIP HelpDesk CIV

Posledním využitím IP telefonie na ZČU je VoIP HelpDesk CIV, který je dostupný na telefonním čísle 8888 z telefonní sítě Západočeské univerzity, nebo na stejném čísle s předvolbou +420 377 63 z telefonní sítě mimo univerzitu. Jedná se o rozšíření kapacity zpracování telefonických požadavků a zavedení nových vlastností na HelpDesku CIV. Vytvořením telefonní fronty "Operátor" a paralelním zpracování této fronty bylo docíleno výrazného navýšení kapacity obslužnosti uživatelů volajicích na HelpDesk CIV. Další částí VoIP HelpDesku je telefonní fronta "Spojovatelka", která je schopna paralelně obsloužit příchozí volání uživatelů a dále je navázaná na aplikaci Spojovatelka. Tato služba je dostupná na telefonním čísle 1111 z telefonní sítě Západočeské univerzity, nebo na stejném čísle s předvolbou +420 377 63 z telefonní sítě mimo univerzitu. Aplikace Spojovatelka byla vyvinuta na Katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Jedná se o automatické rozpoznání řeči a přepojení na slovně zadanou osobu nebo pracoviště ZČU.

Používání služby VoIP ZČU

Aktuálně všechny nové telefony na celé ZČU jsou pořizovány jako IP telefony, není již tedy možné pořizovat staré analogové nebo digitální telefony. Pro pořízení IP telefonu postupujte podle návodu Pořízení IP telefonu (nákup). Pokud chcete využívat tuto službu pouze se softwarovým klientem pro vytvoření účtu kontaktujte HelpDesk CIV (je vyžadován souhlas vedoucího pracovníka) a dále postupujte dle návodu pro různé softwarové SIP klienty.

Technická doporučení pro používání IP telefonů

Samotné používání fyzických IP telefonů je zcela bezpečné, avšak je nutné dodržet několik zásad:

  • Nedovolit cizí osobě manipulaci s IP telefonem (např. vypůjčení, změna nastavení přístroje).
  • Nedovolit cizí osobě připojení dalšího zařízení do IP telefonu (např. cizí notebook připojen do sítě skrz IP telefon).
  • Nedovolit cizí osobě vložit jakékoliv zařízení mezi IP telefon a počítačovou zásuvku (např. notebook / PC / switch (přepínač) / HUB (rozbocovač) / router (směrovač) zapojený mezi IP telefonem a počítačovou zásuvkou).
  • Dodržet základní zásady fyzické bezpečnosti na pracovišti (např. zamykat kancelář, nenechávat věci bez dozoru, předcházet odcizení IP telefonu).

V případě jakýkoliv nejasností, podezření nebo odcizení IP telefonu co nejrychleji kontaktovat HelpDesk CIV .

Technická doporučení pro používání softwarových IP telefonů

Používání softwarového IP telefonu je o řád méně bezpečné a proto je nutné dodržet několik zásad navíc než u fyzických IP telefonů:

  • Používat pouze doporučované SIP klienty.
  • Dobře volit své uživatelské heslo a udržovat jej v tajnosti.
  • Heslo pro službu IP telefonie volit odlišné od uživatelského hesla Orion.
  • Pokud se nacházíte mimo ZČU používat navíc službu VPN - vzdálené připojení do sítě WEBnet.
  • Udržovat operační systém notebooku / PC aktuální.
  • Udržovat antivirovou ochranu notebooku / PC aktuální.

V případě jakýkoliv nejasností, podezření nebo odcizení notebooku / PC co nejrychleji kontaktovat HelpDesk CIV .

Technická doporučení pro používání mobilních telefonů

Technická doporučení pro používání Siemens telefonů

Napojení na ostatní telefonní sítě

Pro volání mimo telefonní síť Západočeské univerzity je určena provolba 0. Tedy pokud chcete volat například na mobil 606 123 456 voláte ze svého IP telefonu 0 606 123 456. Pro volání do zahraničí je opět provolba 0 a následuje číslo v mezinárodním formátu. Například pro volání na kontaktní centrum slovenského telefonního operátora s číslem 00421 949 949 949 z IP telefonu vytočte v následujicím formátu 0 00421 949 949 949.

Cena volání je určena dle aktuálního ceníku telefonního operátora, který má smouvu se ZČU. V případě, že je možnost volat na dané telefonní číslo s využitím IP sítě a volané číslo je dostupné přes tzv. "ENUM dotaz" je tento hovor z IP telefonu automaticky spojen přes IP síť. Například všechna telefonní čísla většiny vysokých škol a Akademie věd ČR jsou takto dostupné a toto volání je tedy zdarma, jejich seznam naleznete na stránkách IP telefonie sdružení CESNET z.s.p.o. v sekci Seznam institucí.

Pokud takto zvýhodněné volání chcete používat i u stávajících analogových nebo digitálních telefonů je nutné před vytočením použít provolbu #01. Tedy zmiňované mezinárodní číslo by se vytočilo zadáním #01 00421 949 949 949.

Testovací čísla

00420 37763 1111 - automatická spojovatelka s rozpoznáváním řeči

00420 37763 3960 - echo test, záznam hovoru s následným přehráním (záznam se ukončí stiskem #)

00420 37763 3961 - klasický echo test s opožděným přehráváním zvuku

00420 37763 3962 - music test, neustále se opakující přehrávání hudby

00420 37763 3963 - video echo test

Ostatní informace


Schéma IP telefonie na Západočeské univerzitě:

VoIP-user.png