Hostmaster

Z HelpDesk
Služba hostmaster je určena pouze pro zaměstnance ZČU


Každé zařízení, které je připojené do sítě WEBnet musí být registrováno a používat centrálně přidělené IP adresy. Tato povinnost vyplývá ze směrnice rektora Pravidla používání sítě WEBnet a jejím smyslem je udržet pořádek v síti. Na této stránce se dozvíte, jak registrace probíhá a jak ji snadno absolvovat.

IP adres není nikdy dost!
Obsah
 1. Registrace zařízení do sítě
  1. Registrační formulář
  2. E-mailová žádost
  3. Speciální požadavky
  4. Průběh registrace
 2. Vysvětlení základních pojmů
  1. Co je to IP adresa
  2. Co je to HW adresa (MAC adresa)  
  3. Co je to segment
 3. Technické informace pro lokální správce
  1. IP rozsahy sítě WEBnet
  2. Rozmístění služeb

Registrace zařízení do sítě

Pro registraci zařízení existuje specializovaný formulář nebo můžete využít e-mailu, ve kterém uvedete potřebné údaje. Pro běžné situace je vhodnější formulář, který vás jednoduše navede k zadání příslušných dat, pokud však potřebujete registrovat větší počet zařízení najednou nebo máte opravdu specifické požadavky, použijte e-mail.

Registrační formulář

Nejčastěji používaným způsobem registrace je vyplnění příslušného formuláře. Zvýrazněné položky jsou povinné, přičemž jejich význam je následující

Je to úplně snadné
 • Katedra, Fakulta - identifikace pracoviště, podívejte se do seznamu pracovišť ZČU pro přesné označení.
 • Místnost - označení místnosti, např. UU824
 • Podsíť - zpravidla má každé pracoviště přidělenou část sítě (tzv. segment), tuto informaci obvykle zná váš lokální správce
 • Hardwarová adresa (MAC) - adresa síťové karty, zjistíte ji podle návodu
 • Servisní číslo u PC a NTB (Service Tag) - servisní číslo, uvedeno na štítku nalepeném na počítače od dodavatele
 • Inventární číslo - inventární číslo přidělené počítači, pouze pro vaši evidenci
 • Vaše Orion e-mailová adresa - vaše univerzitní e-mailová adresa, kam bude zaslána informace o provedení registrace
 • Poznámka - prostor pro další doplňující údaje či požadavky
 • Notebook (DHCP) - zaškrtnutím dáváte najevo, že jde o zařízení (zpravidla notebook), které budete přenášet a musíme zajistit, aby mu byla přidělována IP adresa také mimo domovskou kancelářPožadavek na registraci do DNS/DHCP
form protected using Google recaptcha

E-mailová žádost

Žádosti o registraci jsou zasílány na adresu hostmaster@service.zcu.cz, přičemž je třeba specifikovat všechny informace nutné k registraci (v podstatě jde o povinné položky z výše uvedeného formuláře). Výhodou je, že takhle lze specifikovat více požadavků najednou a dopsat požadavky, které nejsou časté a formulář pro ně nemá specifikou kolonku. Forma zápisu není úplně důležitá, pracovníci služby hostmaster si s tím už poradí, ale můžete se inspirovat následujícím příkladem:

Dobrý den,
prosím o registraci počítače

Katedra:  KIV
Fakulta:  FAV
Místnost: UL412
Segment:  42
HW adresa: 01:23:45:67:89:ab

Jde o notebook a bude používán i mimo domovskou kancelář.

S pozdravem

Odesílejte, prosím, tyto žádosti pouze ze své univerzitní e-mailové adresy, ať je hned jasné, kdo nám píše.

Speciální požadavky

Přidělení konkrétní IP adresy
Nejčastějším speciálním požadavkem bývá přidělení konkrétní IP adresy. OK, rádi vyhovíme, pokud je to možné (některé rozsahy jsou rezervovány pro specifické druhy zařízení jako síťové prvky, řídicí prvky infrastruktury, dynamické rozsahy pro notebooky apod.). Připište svůj požadavek do žádosti o registraci, ale nejprve si zjistěte, jestli vámi požadovanou adresu už nemá nějaký jiný počítač. To zjistíte například použitím nástroje nslookup

> nslookup 147.228.80.80
Server: dns.zcu.cz
Address: 147.228.54.54

*** dns.zcu.cz, nelze najit adresu 147.228.80.80: Non-existent domain

nebo novějšího nástroje host

$ host 147.228.80.80
Host 80.80.228.147.in-addr.arpa. not found: 3(NXDOMAIN)


Přidělení konkrétního DNS jména
Dalším v pořadí je požadavek na vybrané DNS jméno. V případě stanic je DNS jméno vždy odvozeno od pracoviště a umístění (například ui807p04-lps.civ.zcu.cz), ale je možné mu přidělit vybraný alias. V případě serverů je jiné dns jméno běžné, jen by mělo respektovat alespoň fakultu (např. turboserver.zcu.cz). Opět se předem ujistěte, že je požadované jméno volné

nslookup turboserver.zcu.cz

nebo

host turboserver.zcu.cz

a svůj požadavek připište do žádosti.


Ostatní požadavky
Samozřejmě existuje i plejáda dalších možných požadavků od vytvoření MX záznamů až po nastavení parametrů předávaných pomocí DHCP. Máte-li požadavek tohoto druhu, zkuste jej co nejpřesněji specifikovat, abychom jej mohli realizovat. V nejhorším případě se vám ozveme zpátky a domluvíme si podrobnosti.

Průběh registrace

Vlastní registrace probíhá podle následujícího scénáře.


1. Vytvoření požadavku
Nový požadavek vzniká vyplněním formuláře nebo přímým zasláním e-mailu s požadavkem. Pokud jste formulář nebo e-mail správně odeslali, dostanete e-mailové potvrzení z RT systému, že vaše žádost byla zařazena do příslušné fronty a čeká na zpracování, přičemž v předmětu (Subject) zprávy bude uvedeno příslušné číslo požadavku (podívejte se na vzorovou ukázku). Kdykoliv na zaslaný e-mail odpovíte a ponecháte v předmětu toto číslo, zařadí se váš další příspěvek do správné fronty k původnímu požadavku.


2. Realizace požadavku
Pracovníci služby hostmaster průběžně sledují příslušnou frontu v systému RT a příchozí požadavky průběžně řeší. Dobu, po kterou bude požadavek čekat na vyřízení, nelze přesně určit, protože záleží na době zaslání požadavku a aktuálním vytížení pracovníků. Během běžné pracovní doby bude váš požadavek pravděpodobně vyřízen v řádu jednotek až desítek minut, v ostatních případech pak během následujícího pracovního dne.

Poté, co Váš požadavek bude vyřešen, dostanete e-mail od administrátora, který jej řešil, například:

Dobrý den,
stroj byl zaregistrován s těmito údaji:

Hostname        ul232p05-kke.fst
Aliases         ivetin-pocitac.kke.fst
IP address       147.228.66.156 
Ethernet address    0020E0E0CCDC
SubGroups        notebook

Změny se do konfigurace DNS a DHCP promítnou během 30 minut.

S pozdravem 
Méďa Béďa

Což znamená, že počítači s HW adresou 0020E0E0CCDC byla přidělena IP adresa 147.228.66.156 a doménové jméno ul232p05-kke.fst(.zcu.cz) spolu s aliasem ivetin-pocitac.kke.fst(.zcu.cz). V tomto případě je počítač zařazen mezi notebooky, tj. dostane přidělenu (dočasnou) IP adresu i jinde než v domovské kanceláři. Od této chvíle je počítač zaregistrován, nicméně ještě nějakou dobu (nejdéle 30 minut poté co administrátor registraci provede) trvá, než se změny dostanou i na DNS a DHCP servery.


3. Připojení PC
Po úspěšném dokončení registrace je možné počítač připojit do univerzitní sítě. V konfiguraci síťového připojení si nastavte Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky, aby vaše zařízení správně a optimálně fungovalo. Pokud si nastavíte příslušné údaje ručně budete mít problém s nově zabezpečenými částmi sítě, které umožňují přístup do sítě pouze zařízením s IP adresou přidělenou DHCP serverem. Navíc notebooky nebudou umět získat dočasnou IP adresu mimo domovskou kancelář. Zkrátka je lepší přebírat nastavení z DHCP.

Pokud jsou pro vás informace v předchozím odstavci nesrozumitelné, obraťte se na svého lokálního správce, který vám rád pomůže.

Vysvětlení základních pojmů

V této části jsou popsány základní pojmy, kterým při registraci musíte alespoň částečně rozumět. Pokud vám však přijdou jako příliš velké sci-fi, přenechte registraci radši svému lokálnímu správci.

Co je to IP adresa

Aby mohlo zařízení připojené do sítě komunikovat s okolním světem, musí mít přidělenu tzv. IP adresu (Internet Protocol Address). Tyto adresy slouží k doručování příslušných dat, a tak je pochopitelné, že každá IP adresa může být přidělena pouze jednomu zařízení. Ale jedno zařízení může mít více IP adres, pokud má více síťových rozhraní. Podrobnější informace jsou uvedeny například na české wikipedii.

Běžné univerzitní IP adresy z IPv4 rozsahu, mají tvar 147.228.a.b, kde a a b jsou čísla z intervalu 0-255.

Co je to HW adresa (MAC adresa)

Pojem hardwarová/fyzická adresa, nebo také MAC (Media Access Control) adresa, označuje jedinečný identifikátor (adresu) síťové karty v počítači, který je kartě přidělen při její výrobě. Obvykle bývá ve tvaru: 00-12-34-ab-cd-ef, tj. 12 znaků, oddělených pomlčkou nebo dvojtečkou.

UNIX/Linux
HW adresa se zjistí například pomocí příkazu ifconfig

# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWadr 00:12:34:ab:cd:ef
...

MS Windows
Pomocí příkazu ipconfig v příkazovém řádku:

> ipconfig /all. 
...
Adaptér sítě Ethernet připojení k místní síti:
     Stav média . . . . . . . . .  : odpojeno
     Popis . . . . . . . . . . .  : Intel (R) 82567LM Gigabit Network Connection
     Fyzická adresa . . . . . . . .  : 00-12-34-AB-CD-EF
...

Pozor - zajímá nás adresa ethernetového zařízení - ne PPP adaptéru, bezdrátové sítě, apod.

Co je to segment

Počítačová síť ZČU je adresně rozdělena na tzv. segmenty, česky řečeno podsítě. Obvykle (nechytejte nás za slovo, když to tak nebude) jsou segmenty rozděleny podle lokalit nebo jednotlivých pracovišť. Běžný segment na ZČU poznáte podle třetího čísla (oktetu) IP adresy. Například IP adresa 147.228.63.214 je ze segmentu 63. Pokud nevíte jaký segment je na Vašem pracovišti, zeptejte se svého lokálního správce, který tuto informaci zná. V nejhorším případě si pracovníci služby hostmaster tento údaj zjistí vlastními silami.

Technické informace pro lokální správce

Lokálním správcům pracovišť by se mohly hodit některé detailnější informace, které běžný uživatel vůbec nepotřebuje znát. Ty základní jsou uvedeny v této sekci.

IP rozsahy sítě WEBnet

Síť WEBnet má adresní rozsah v IPv4 147.228.0.0/16 ve starší terminologii označováno jako B-class address, tj. adresy 147.228.0.0 - 147.228.255.255 (celkem 65 536 adres).

V prostoru IPv6 je síti WEBnet přidělen rozsah 2001:718:1801::/48 (celkem 1 208 925 819 614 629 174 706 176 adres). V současné době však není IPv6 na ZČU podporováno.

Podrobnější informace o využití specifických rozsahů IP adres jsou uvedeny v následující tabulce.

Rozsah IP Použití
147.228.0.0 - 147.228.255.255 Celá ZČU
147.228.232.0 - 147.228.233.255 VPN
147.228.180.0 - 147.228.186.255 Bezdrátové sítě

Rozmístění služeb

V následující tabulce jsou uvedeny servery poskytující služby DNS, DHCP a TFTP (tedy ty, které jsou ovlivněny registrací počítače).

jméno serveru IP adresa DHCP + TFTP DNS
hera.zcu.cz 147.228.10.10 Primární NS pro zónu zcu.cz (nepoužívejte pro koncové stanice)
dns.zcu.cz 147.228.3.3 DNS anycastová adresa (doporučeno používat)
hyperochus.zcu.cz 147.228.52.200 DHCP pro Plzeň, TFTP
tartarus.zcu.cz 147.228.54.25 DHCP pro Plzeň, TFTP
ori.zcu.cz 147.228.52.11 Sekundární NS
ori-backup.zcu.cz 147.228.52.111 Sekundární NS
erebos.zcu.cz 147.228.24.24 Sekundární NS
eurus.fpe.zcu.cz 147.228.150.6 Sekundární NS
zephyros.fek.zcu.cz 147.228.190.16 DHCP pro Cheb, TFTP Sekundární NS

Doporučené nastavení DNS pro koncové stanice v síti WEBnet je používat anycastovou adresu 147.228.3.3 (dns.zcu.cz), protože je za ní schováno pět sekundárních NS a zajišťuje tak fungování služby i při výpadku některých z nich. Při nastavení konkrétního fyzického serveru hrozí při jeho výpadku dlouhé časové prodlevy (timeout), protože DNS klienti jsou velmi jednodušší. Všude tam, kde je to možné, doporučujeme přebírat nastavení DNS z DHCP společně s IP adresou.