Disclaimer ke cloudovým službám

Z HelpDesk
Cloud má svá pozitiva i stinné stránky.

Používání tzv. cloudových služeb s sebou nese určitá rizika. Na této stránce se dozvíte, na co si dát pozor, s čím počítat a jak se chovat, pokud takovéto služby používáte či o jejich používání uvažujete.

Co je to cloudová služba

Cloudové služby jsou takové IT služby, které jsou poskytovány třetí stranou a provozovány na jejích prostředcích (serverech, datových úložištích, apod.), tedy většina příslušné infrastruktury je umístěna mimo ZČU. Správa a podpora ohledně takovýchto služeb ze strany CIVu je tedy pochopitelně omezená. Při jejich používání je tedy nutné mít na paměti některé vlastnosti a omezení, které z tohoto vyplývají.

S jakými cloudovými službami se můžete setkat na ZČU

 • Google Apps - balík různých služeb (úložiště dokumentů, online spolupráce, kalendář, mailing listy...), částečně podporovaný CIVem
 • MS Teams - balík různých služeb (úložiště dokumentů, online spolupráce, kalendář, mailing listy...), částečně podporovaný CIVem
 • CESNET ownCloud - datové úložiště, bez podpory CIV

Na co si dát pozor

 • Veškerá práva a povinnosti provozovatele i uživatele jsou definována licenčními podmínkami dané služby. Před používáním (nejen) cloudové služby je nezbytně nutné si tyto podmínky nastudovat a uvědomit si možné důsledky. Zejména se zaměřte na fyzické umístění uložených dat (ČR, EU, mimo EU...), jaká práva si provozovatel služby nárokuje k vámi poskytnutým datům (možnost číst, využívat, autorská práva...), zda garantuje bezpečné smazání dat při jejich odstranění, zda existuje nějaká garance dostupnosti služby a dat (záruka vyřešení případného problému v konečném čase - např. NBD, náhrada případné škody...) či jaká podpora ze strany provozovatele je dostupná (forma, jazyk, provozní doba...).
 • CIV nenese zodpovědnost za dostupnost těchto služeb a bezpečnost dat v nich uložených. Tyto závisí čistě na poskytovateli dané služby a jsou zcela mimo vliv ZČU a CIV. Ačkoli jsou cloudové služby v těchto ohledech obecně velice spolehlivé, je nutno si uvědomit, že v případě problému (nedostupnost, ztráta dat, ale i nekompatibilita s operačním systémem nebo aplikacemi, apod.) může být náprava poměrně složitá a jste zcela odkázáni na externího poskytovatele služby.
 • Počítejte s tím, že prioritu řešení uživatelských požadavků vyhodnocuje poskytovatel služby. Například požadavek univerzitního VIP může být v rámci ZČU řešen prioritně, ale u třetí strany má prioritu jako od běžného uživatele. CIV zpravidla nedisponuje žádnými prostředky k řešení takovéto situace.
 • Před použitím tohoto typu služeb, ať pro soukromé či pracovní účely, je nutné zvážit přínosy a rizika a učinit kvalifikované rozhodnutí, zda je jejich použití pro daný případ vhodné, případně zvážit dodatečná bezpečnostní opatření, jako je zálohování či šifrování dat uložených v cloudu. Toto platí především v případě dat citlivých, tajných či kriticky důležitých pro provoz ZČU.
 • Některé konkrétní cloudové služby (například Google Apps) jsou ze strany CIVu částečně podporovány. Tato podpora má podobu použití jednotného přihlašování (WebAuth), návodů a další dokumentace na těchto stránkách, omezené správy či poskytování technické podpory. I v případě takovýchto služeb však platí veškeré výše uvedené body a případně je nutno se předem informovat, jakou formu podpory k dané službě CIV nabízí.

Co dělat v případě problému

Pokud Vám cloudová služba nefunguje, došlo ke ztrátě dat či nastal jiný problém, postupujte následovně:

 • Pokud víte, že daná služba je CIVem alespoň částečně podporována, nebo se na toto chcete informovat, kontaktujte HelpDesk CIV s žádostí o pomoc či radu.
 • Pokud víte, či jste se dozvěděli, že v dané záležitosti Vám CIV nemůže pomoci, kontaktujte podporu dané cloudové služby.
 • Pokud se Vám nepodaří problém v rozumném čase vyřešit, jedná se o často se opakující chybu nebo podobně, zvažte znovu, zda je v daném případě vhodné používat cloudovou službu.

Často kladené otázky

 1. Doporučujete tedy používání cloudových služeb, nebo ne?
  • Opravdu záleží na konkrétní situaci. Pro některé případy jsou cloudové služby ideální, pro jiné nevhodné až nepoužitelné. Obecně lze říci, že jsou vhodné především pro běžnou práci s daty, která nejsou důvěrná či zásadně důležitá. V případě důležitých a důvěrných dat je potřeba opravdu dobře zvážit možná rizika.