Aktuality:Změny po letní odstávce 2013

Z HelpDesk

Každoroční letní odstávku jsme využili k akcím, které není možné provést za běžného provozu. Šlo především o upgrade síťové a diskové infrastruktury, migrace dat na nová úložiště a ve zbylém čase instalace nebo upgrade SW a služeb. Podrobnosti najdete v následujícím textu.


Viditelné změny v aplikacích a nové aplikace

Mobilní připojení

Uvedli jsme do provozu novou aplikaci pro správu wifi sítí eduroam a zcu-mobile. Aplikace umožňuje kromě správy vlastního wifi konta i snadné zřízení wifi připojení pro hosty univerzity. Podrobnosti najdete v návodu Správa mobilního připojení, samotnou aplikaci pak na http://smp.zcu.cz.

Portál

Došlo k výrazné změně vzhledu portálu, probíhá implementace Vizuálního stylu ZČU.

Moodle

Moodle v ZČU byl převeden včetně všech existujících kurzů na verzi 2.x. Podrobnosti najdete v samostatném článku Aktuality:Upgrade Moodle.

Úpravy infrastruktury, update systémů, časově náročná údržba

Síťová infrastruktura

Odstávka sítě umožňuje jednou za rok provést zásahy, které způsobují delší výpadek konektivity. Letos se jednalo mimo jiné o následující kroky:

  • dokončení komunikační infrastruktury datového centra RIPO na technologii 10 Gigabit Ethernet a Gigabit Ethernet
  • inovace pateřního přepínače/směrovače ve FEL/EK na technologii 10 Gigabit Ethernet, redundantní 10 Gb/s připojení FEL/EK do páteře WEBnet
  • zrychlení záložního/redundantního připojení sítě ZČU WEBnet do CESNETu/Internetu na 10 Gb/s
  • připojení RTI do páteře WEBnet rychlostí 10 Gb/s
  • výměna 14 zastaralých přístupových přepínačů pro připojení koncových uživatelů a IP telefonů v lokalitách Bory, KL, PC, TY, TS za nové Gigabit Ethernet nebo Fast Ethernet s PoE
  • osazení dalších 10 Gigabit Ethernet modulů do redundantního přepínače/směrovače v primárním datovém centru UI420, připojení centrálních serverů ve správě CIV

Přepojení serverovny UL008

Servery, disková pole a klíčové páteřní prvky jsou přemístěny na nové pozice a připojeny na linku zálohovanou UPS a motorgenerátorem.

Pravidelná údržba a upgrade systémů

Do této kategorie spadají některé běžné provozní operace, které jsou ale časově náročné, takže je lze jen obtížně dělat v průběhu roku v době krátkých odstávek. Jednalo se především o:

  • upgrade HW emailového systému
  • optimalizaci datového prostoru a bezpečnostní update ORACLE databází
  • upgrade firmware diskových polí a změna topologie zapojeni
  • nový ePO (McAfee ePolicy Orchestrator) server